Renovering av skorsten i Stockholm

Läcker det in vatten? Börjar skorstenen på huset vara i väldigt dåligt skick? Då kan det vara lämpligt för er att göra en skorstensrenovering. I Stockholm finns det firmor som utför sådana.

Det har börjat läcka in vatten både här och där i ert hus på sistone. Det rör sig om ett dåligt tak och en skorsten som är i väldigt dåligt skick. Taket behöver läggas om, men det är kring skorstenen som det läcker in mest vatten. Ni behöver renovera om hemma i vardagsrummet på grund av allt vatten som har tagit sig in, men först behöver ni åtgärda skorstenen så att det slutar komma in vatten utifrån. Ni behöver kolla upp hur man kan göra för att återställa skorstenen och laga upp den. Ni hör talas om en firma som utför renoveringar av just skorstenar och kontaktar dem för en offert.

Täta skorstenen både på insida och utsida

Firman som tar sig an er skorsten är mycket erfaren och har all kunskap som krävs för att renovera skorstenen. Den kommer att bli som ny igen när de är klara med den. Det finns mycket man kan göra för att återställa en skorsten till sitt forna skick. Till exempel så kan man täta den runtom med ny plåt och även renovera själva teglet så att den blir fullt fungerande igen. Även inuti skorstenen kan det behöva åtgärdas en hel del. Med miljövänliga kompositmaterial kan man täta invändigt så att den är tät och hållbar. Mer om skorstensrenoveringar kan du läsa på denna sida: https://www.skorstensrenoveringstockholm.com/

17 Dec 2021