Rädda rören i Stockholm med stamspolning

Att göra stambyte i Stockholm innebär att fastigheten måste evakueras under tiden arbetet pågår. Därför väljer många stamspolning för att förebygga skador.

Rören i en fastighet utsätts för hög belastning, särskilt om det spolas ner mycket fett, smuts och annat som inte hör hemma i avloppet. Matolja, kaffesump, hår och matrester fastnar på rörens insida och kan till slut ge upphov till stopp eller dålig lukt. Många sköljer av tallrikar och matlagningskärl i vasken innan de sätts in i diskmaskinen för att inte skada maskinen. Istället kommer matresterna ut i rören, vilket egentligen är mer skadligt.

Om vattnet rinner ut långsamt eller det börjar lukta illa ur avloppet så är detta ett tecken på att det börjar bli dags för en översyn. Det bästa är att åtgärda problemet så fort som möjligt, innan det blir stopp. Man kan avhjälpa problemet själv genom att hälla diskmedel och hett vatten i rören. För att få en långsiktig lösning krävs en mer omfattande rengöring med stamspolning.

Vad uppnår man med stamspolning?

Stamspolning innebär att man med hjälp av en maskin högtrycksspolar avloppsrören i kök och badrum med hett vatten. Det varma vattnet spolar bort beläggningar och proppar som bildats på rörens insida. Detta reducerar risken för stopp som kan leda till översvämningar med vattenskador som följd. Med rengöring av rören följer också att eventuell dålig lukt försvinner, vilket är bra ur både trivsel- och hälsosynpunkt. Spolningen sker snabbt och smidigt och lämnar inga spår i bostaden.

Utöver den effekt som stamspolningar har på beläggningar och proppar som kan ha bildats i rören så är åtgärden också ett sätt att vårda avloppsstammarna. Rör som inte i onödan slits eller utsätts för belastning får en längre livslängd. Utslitna eller skadade rör måste antingen bytas ut genom ett stambyte eller förstärkas med rörinfodring. Anlitar man en erfaren rörmokare till stamspolning får man samtidigt en uppfattning om rörens skick.

Stamspolning börjar i källaren

Eftersom allt vatten ska ut genom fastighetens lägsta punkt är det viktigt att det inte finns några hinder där. Därför börjar man stamspolningen i byggnadens källare eller på bottenplan där den så kallade uppsamlingsledningen finns. Denna spolas ren ända fram till huvudledningen som är belägen utanför fastigheten. Därefter går man över till de enskilda lägenheterna och börjar nerifrån. Arbetet tar cirka 30 minuter per lägenhet och det enda som krävs är att man får tillgång till samtliga lägenheter.

När arbetet med genomspolningen är klar avslutar man med att spola igenom det som kallas avluftningen. Avluftningen är en viktig del i ett fungerande avloppsystem eftersom det balanserar trycket och underlättar för effektiv avrinning. Avluftningen spolas igenom från vind och ner till källare. Eftersom det ibland händer att fåglar eller andra smådjur söker skydd i avluftningen och blir fast där är det viktigt att rensa denna regelbundet.

Att förbereda för stamspolning

Tumregeln för hur ofta man behöver göra avloppsrensning i Stockholm är ungefär vart femte år. I äldre fastigheter och i fastigheter med långa rör kan det behöva göras oftare. Det kan också vara beroende av vad de boende spolar ner i avloppet. De värsta bovarna är matfett och hår, men våtservetter, fimpar och annat som inte löser sig i vatten gör att risken för stopp ökar.

Med hjälp av moderna maskiner och kunnig, erfaren personal går det smidigt att genomföra stamspolning i en fastighet. Det viktiga är att i god tid förbereda de boende på att det kommer att göras så att man får tillgång till alla bostäder i fastigheten. Det är också en fördel om de boende plockar bort runt avloppen så att det blir lätt att komma till och utföra arbetet.

11 Dec 2023