Pålning – en viktig del av bygget

Det spelar ingen roll hur bra huset är om det byggts på ostadig mark. Men det går att genom pålning förankra huset i en fast grund som exempelvis berg.

Planering inför byggföretagets start var i full gång. Men det räckte inte med att Anders hade hittat leverantörer av material. Han hade ännu inte ingått ett samarbete med uthyrningsföretag för maskiner. Han behövde även hitta samarbetspartners för att kunna genomföra hela husbyggen med företagens olika kunskaper om el, rör och annat.

Nu sökte han företag som kunde hjälpa med pålning. Något som ofta görs vid husbyggen. Det ger en trygghet då huset är förankrat i fast mark och inte påverkas när grunden rör sig. Anders hade hittat flera företag och träffade alla för att få en känsla för hur ett samarbete skulle se ut.

Samarbete om pålning

Anders fick extra fin kontakt med ett av företagen där han mötte flera anställda och chefen. De skakade hand om samarbete och diskuterade hur det skulle fungera. Allt behöver klicka under ett bygge. Något av en konst som företagen måste bemästra för att kunderna ska bli nöjda och göra reklam genom att prata bra om bygget och personalen.

Första bygget var lite nervöst. Skulle alla bitar falla på plats? Han gjorde en timeline och hade ett möte tillsammans med alla inblandade. Vissa delar fick de ändra. Även tidsaspekterna. Det var en av de saker som var bra med att ha nära samarbete med övriga företag. Exempelvis vet bara de som utför pålning hur lång tid som krävs.

6 Jun 2022