Osäkra anställningar i byggbranschen

Sverige befinner sig i en byggboom och detta syns i synnerhet i våra större städer. Urbaniseringen i kombination med en både åldrande och växande befolkning gör att fler bostäder behövs. Vilket leder oss till den byggboom vi ser. Frågan är hur byggbranschen egentligen mår?

Det stora problemet i byggbranschen handlar om olyckor. Inom branschen har man lyckats pressa ned siffrorna ganska rejält och detsamma gäller för sjukdomar. Det är bra, men man ska också veta att det handlar om ganska många olyckor som årligen sker. År 2020 så rapporterades exempelvis in 2168 olyckor in - med frånvaro som följd - och detta innebär att ett ratio om 10.7 olyckor per 1000 stycken sysselsatta. En frekvens som följer en tidigare utveckling och där varken positiva eller negativa förändringar synts. Däremot så har antalet dödsolyckor kommit att öka och det är naturligtvis oroande.

En stor del av detta hör ihop med en annan negativ del av byggbranschen - nämligen de osäkra anställningarna. Privata aktörer vill tjäna pengar och minimera sina kostnader. Det är naturligt och man måste såklart se att profiten maximeras. Men, ska det verkligen ske på bekostnad av att säkerhet och utbildningar sidsteppas? Det är en stor förklaring till varför dödsolyckor äger rum.

Otrygga anställningar leder till olyckor

Hela tiden kommer rapporter om hur vår svenska arbetsrätt sidsteppas inom byggbranschen. Företag tar genvägar och hittar luckor i lagen i syfte att tjäna pengar. Vissa företag till och med struntar i de regler som finns och använder exempelvis svart, outbildad arbetskraft i samband med sina större projekt. Något som är svårt att kontrollera då dessa projekt ofta är stora. Att man använder utländsk arbetskraft är även det problematiskt då de anställda där sällan erbjuds samma villkor som svenskfödda arbetare. Dessutom kan man se att den fackliga anslutningen avtagit under de senaste åren och att många arbetare väljer att representera sig själva vid eventuella konflikter.

Man kan säga att det skett en förskjutning där makten förr låg hos arbetarna idag ligger hos företagen. Det är långt ifrån positivt sett till de olyckor vi nämnde och sett till det faktum att de osäkra anställningsvillkoren skapar en stor stress - och en ökad konkurrens mellan arbetare. Att fler vikariat och färre fasta jobb syns är ett faktum. Likaså att anställningar via sms - kan du arbeta idag? - med kort varsel börjat synas i en större omfattning. Branschen har kort sagt problem och de olyckor som syns idag är ett tecken på detta. Här krävs det förändringar. Profit får aldrig gå före människoliv. Med mer fasta anställningar skulle säkerheten höjas.

3 Feb 2022