Öka ytan med kundanpassad entresol

Ditt företag behöver ökad yta för kontor och lager. Kundanpassad entresol är en smidig form för utbyggnad i en befintlig lokal med tillräcklig takhöjd.

Ett företag kan behöva utöka sin lokalyta av flera olika skäl. Golvytan på markplanet behöver frigöras för en större produktion, varför pallar med inkommande och utgående gods måste bort. Kontorsrum behöver inte längre finnas mitt i en fabrikslokal. Nya gaffeltruckar kräver mer plats för att komma fram i lokalen.

Oavsett vilket lokalproblem ditt företag har, kan du installera en mellanvåning i form av kundanpassad entresol. Entresolplanet kan användas för att lagra pallar. Du kan välja att ha företagets kontorsrum på en mellanvåning. Då får företags- och arbetsledning en bra översikt över produktionen utan att jämt röra sig bland maskiner och truckar.

Att bygga kundanpassad entresol

Med entresol får du en fribärande mellanvåning som byggs inuti en befintlig lokal. Några infästningar i fastighetens ytterväggar behövs inte. Istället står ditt entresolplan på pelare som har förankring i golvet på markplan. Mellan pelarna finns snedställda stag. Eftersom fastigheten inte byggs ut, kräver installation av installation inget nytt bygglov.

Med kundanpassad entresol får du en flexibel lösning på ditt behov av ny lokalyta. Trapp mellan våningsplanen kan placeras på valfritt sätt. Du kan välja att ha en transporthiss för transport av pallar. Du kan dela upp entresolplanet i såväl lageryta som plats för kontor. Din leverantör av entresol har stor kunskap och erfarenhet från andra installationer. Du får hjälp med allt från hållfasthetsberäkningar till val av design för just ditt specifika behov.

15 Sep 2022