Öka säkerheten med brandtätning i Västerås

En fastighets brandskydd kan ha förändrats om man byggt om. Företag som arbetar med brandtätning i Västerås kan hjälpa till att kontrollera om det fungerar.

Det riskabla men brandtätning och annat brandskydd är att man tror att det är intakt. Därför bör man med jämna mellanrum kontrollera att det fungerar som det ska. Enkla ombyggnader, exempelvis om man drar in nya kablar för el eller fiber i fastigheten, kan göra att den brandtätning som fanns skadas.

Meningen med brandtätning är att täta de hål som olika genomföringar kan ha skapat. Hålen kan annars göra så att giftig brandrök sprids i fastigheten. När man inspekterar en fastighet ur brandskyddssynpunkt utvärderar man alltid behovet av brandtätning och gör en riskbedömning.

Olika metoder för brandtätning

Metoderna för brandtätning av genomföringar varierar men generellt sett så använder man sig av material som kan expandera. Om ett avloppsrör skulle börja brinna och gå sönder så sväller brandtätningen så mycket att hålet tätas. Då hindras röken från att sprida sig.

Vanliga metoder för brandtätning är:

  • rörstrypare som monteras runt röret och fästs i väggen
  • mineralullstätning som tål höga temperaturer och används till rör och kablar
  • brandskyddsfärg som sväller upp vid hetta och skapar ett skydd för trä och stål
  • brandskyddsskivor av stenull som omvandlas till ett keramikliknande skal när det utsätts för höga temperaturer
  • fogmassa av gips, akryl eller silikon som expanderar snabbt och hindrar brandgaser från att sippra ut.

När man kontaktar ett företag i Västerås som arbetar med brandtätning får man förslag på vilken metod som är mest lämplig.

Mer information för dig kan du hitta på webbsida: brandtätningmälardalen.se

2 Apr 2024