Öka din behörighet genom att gå en kurs i heta arbeten

Uppdrag som innebär att man hanterar varma material eller exempelvis utför svetsning, lödning och torkning, kräver att man har gått en kurs i heta arbeten.

Särskilt inom byggbranschen är det vanligt att det utförs så kallade heta arbeten. Ett annat sätt att uttrycka vad det handlar om är att kalla det för brandfarliga arbeten. Visserligen löper den som arbetar med exempelvis svetsning och lödning risk för att skada sig. Men risken för att arbetet ska ge upphov till en brand är också stor.

För att få utföra denna typ av arbete så krävs det därför att man gått en särskild utbildning som ger ett certifikat. Utbildningen syftar till att göra den som arbetar med brandfarliga uppdrag medveten om de säkerhetsföreskrifter som finns och de åtgärder man behöver vidta.

Heta arbeten kurs kan utföras i klassrum eller online

Det är enkelt att gå en heta arbeten kurs eftersom kursen antingen kan utföras online eller i klassrum. För att göra den tillgänglig för så många som möjligt finns den dessutom, utöver svenska, på polska, engelska, ryska, spanska och litauiska. Utbildningen tar bara en dag och ger det nödvändiga certifikat som krävs för brandfarliga arbeten.

Till grund för kursen ligger Brandskyddsföreningens säkerhetsregler för brandfarliga, heta arbeten. Reglerna handlar bland annat om nödvändigheten av de skyddsåtgärder som måste vidtas för att minska brandrisken, kravet på brandvakt och tillståndsansvarig. I Sverige ställer försäkringsbolagen krav på att det ska finnas en brandskyddsorganisation på arbetsplatsen och alla som ingår i teamet ska ha genomgått en kurs i heta arbeten.

3 Apr 2024