Marksanering - bygg på säker mark

Drömmer du om att bygga hus? Fler svenskar ser ett värde i att köpa en tomt eller mark och bygga det hus man alltid drömt om. Vilket naturligtvis är roligt och, i många fall, dessutom ekonomiskt försvarbart. Då det dessutom finns ett stort utval av nyckelfärdiga hus så finns än fler fördelar. Det många emellertid borde ha i åtanke gäller marken man bygger på. Hur säker är den egentligen?

Vi är ett land som präglas av den industriella revolutionen. Att våra industrier till stor del har byggt vår välfärd är ett faktum och över hela Sverige kunde man se exempelvis sågverk och olika fabriker. Numera så finns det inte samma extrema mängd av dessa. Men, spåren finns kvar. Tyvärr.

En marksanering ger säkerhet för framtiden

Idag finns ett helt annat tänk vad gäller miljö och klimat. Förr var detta något som man såg mellan fingrarna med. Olja, metaller, kemikalier och andra gifter kunde grävas ned eller hällas ut i det fria. En fabrik förr hade helt enkelt inte alls samma tankar på miljön - och det fanns heller inte samma regler att följa. Detta skapar problem för oss idag. Problem som emellertid kan lösas genom en marksanering.

Hur säker är den mark du planerar att bygga på? Har det funnits någon typ av industri, fabrik eller kemtvätt i närheten? Genom att undersöka marken så får du svaren - och genom en marksanering, om så krävs, så får du också en mark som är säker nog att bo på.

Detta är en fråga värd att ta på allvar. Många vill bygga nytt, men få tänker på att marken som man köpt kan vara kontaminerad. Att man exempelvis köpt en tomt av kommunen är heller ingen garanti på att alla nödvändiga undersökningar och åtgärder har utförts. Det visar inte minst ett exempel i Jönköping.

Marksanering i Jönköping - tunga gifter i marken

Att frågan om marksanering och gifter i jorden kommit att aktualiseras och hamna på radarn hos många är något som härstammar från en segdragen konflikt i Jönköping. Där finns nämligen ett område där sex stycken villor ligger och som restes under 70-talet. Det som skett är att en mätning och undersökning av jord och mark ägt rum; en mätning som visade extrema halter av gifter härstammandes från det faktum att en kemtvätt tidigare fanns i området. Vatten och mark är kraftigt kontaminerade och en marksanering måste ske. Husen i området är, helt enkelt, farliga att bo i. Så långt - inga problem: en marksanering kan göra området beboeligt igen. Men, vem betalar?

Häri ligger problemet. Kommunen - som sålt tomterna initialt - vägrar lösa ut familjerna ekonomiskt. Och, familjerna i sin tur kommer själva inte att ha råd att bekosta den marksanering som krävs och som planeras att ta mellan 5-10 år att genomföra. Man kan heller inte sälja sina hus - vem vill köpa dessa under de omständigheter som råder? Detta innebär en slags gisslansituation där dessa familjer sitter fast. Hade en undersökning skett och en marksanering utförts innan tomterna såldes så hade denna prekära situation kunna undvikas. Det är något att ta lärdom av.

Givetvis så håller vi alla tummarna för att en framtida uppgörelse ska äga rum och att de drabbade ska kunna leva ett normalt liv igen - utan risk för att barnen ska riskera att bli sjuka. Det måste finnas en lösning.

28 Jan 2022