Man kan utbilda sig till glasmästare via Hermods

Hermods har sitt huvudkontor i Stockholm men har verksamhet över stora delar av landet. Däremot finns flest ”filialer” just i Stockholm med utbildningar ibland annat Södertälje, Vallentuna, Upplands Väsby och Sigtuna. Här finns möjligheten att utbilda sig till glasmästare och därmed gå en god arbetsmarknad till mötes. 

Som glasmästare (eller glastekniker som är dess mer korrekta namn) kommer du att jobba med att byta fönster, laga fönster och tillverka olika glasdetaljer. Detta till exempel till inglasade balkonger eller altaner. 

Förkunskaper som krävs

Utbildningen heter ”Glastekniker-Lärling” och innebär alltså att utbildningen delvis sker via ett lärlingsprogram. För att kunna söka sig in på utbildningen krävs att du har betyg från grundskola. Det krävs även goda kunskaper i matte och svenska. 

Innehåll

Kursen innehåller både teoretisk och praktisk utbildning. På hemsidan utlovas att minst 70 procent av studietiden läggs på praktik på någon arbetsplats där du har en handledare som hjälper till i utbildningen. Att lära sig via en arbetsplats har flera fördelar. Framförallt kan man omsätta sina teoretiska kunskaper till praktik direkt och prova sig fram. Chansen att sedan kunna få jobb på detta företag är också stor då många glasmästare i Stockholm regelbundet söker mer personal. Överlag är bristen på hantverkare stor och detta gäller därmed även detta yrke. Exempel på några av de kurser som ingår är Husbyggnad, Specialyrken och Orienteringskurs. 

Färdigutbildad glasmästare

Detta är en grundutbildning och för att bli färdig glasmästare behövs även en lärlingsanställning. Under denna tid jobbar man på en arbetsplats och gör de uppgifter man klarar av. Med tiden kommer man lära sig mer och kan därmed ta mer ansvar. 

Under lärlingstiden ges en lön även om den är förhållandevis låg. Man ska snarare se det som att man får pengar för att utbilda sig istället för att låna pengar så som sker på många andra utbildningar. 

Efterhand ökar däremot lönen och när hela utbildningen är klar kan man få vanlig ingångslön för glasmästare. Många stannar då på det företaget man varit lärling hos men för andra är utbildningen klar och man vil söka sig vidare till andra städer i landet. 

Ansökan

Ansökan sker enklast via Hermods hemsida. Där finns även information kring de olika kursernas upplägg, krav på förkunskaper och vad man bör tänka på vid en ansökan. 

Källa

Fakta har tagits från Hermods hemsida där de presenterar yrket glasmästare och den utbildning som finns i Stockholm. Det kan eventuellt skilja något mot andra städer. Här kan du läsa mer om du är intresserad av hur det kan vara att arbeta som glasmästare i Stockholm.

25 Oct 2018