Lönerna inom VVS

VVS är ett yrke med stor efterfrågan på kompetent personal. Den som är utbildad och söker anställning bör inte ha några större problem att påbörja ett arbete på en firma som sköter VVS. Det här kan leda till visst förhandlingsläge för den enskilda VVS-montören, även om det finns rätt klara mönster över hur löneläget ser ut.

Medellöner

Enligt en hemsida om löner, där läsare själva får ange vad de tjänar, ligger medianlönen för en VVS-montör på 27 500 kronor i månaden. Medellönen ligger på 27 136 kronor. De som har angett sin lön har även fått ange sin ålder och sin erfarenhet. Medelåldern hos referenserna ligger på 31,1 år, medan den snittliga erfarenheten ligger på 8,6 år.

Regionala skillnader

Det finns förhållandevis stora skillnader olika regioner emellan. De rörmokare som jobbar på Gotland är de som, enligt sajten, har lägst löner i hela landet. Det är även i Gotland som medelåldern såväl som erfarenheten bland de svarande är högst. Bäst tjänar de rörmokare som är verksamma i Östergötland, där medellönen hos de svarande ligger på 28 104 kronor. Medelåldern är 30 år medan den snittliga erfarenheten ligger på åtta år bland de svarande. Utgår man från statistiken på sajten är löneläget alltså betydligt bättre i Östergötland än vad det är på Gotland.

De fem regioner där VVS-montörerna är bäst betalda är:

  1. Östergötland
  2. Uppsala
  3. Skåne (läs mer på sidan VVS Malmö)
  4. Jämtland
  5. Stockholm

De fem regioner där rörmokarna är sämst betalda är:

  1. Gotland
  2. Kalmar
  3. Halland
  4. Norrbotten
  5. Gävleborg

Jämföra medellön eller medianlön?

I många sammanhang är snittet mer relevant än medianen. När det gäller löner kan dock båda vara talande för vilken lön man kan förvänta sig i en bransch. Om ett företag till exempel har 6 i personalstyrkan och två chefer, kan de båda cheferna möjligtvis ta ut en bra mycket högre lön än övriga personalen. Det här gör att medellönen för samtliga på det företaget höjs en bra bit.

Tar man istället medianlönen kan man, eventuellt, få en mer talande bild för vilken lön man kan förvänta sig. Det beror helt enkelt lite på hur företaget ser ut och vad det finns för löneskillnader mellan chefer och personal och personalen i sig.

 

Potential till hög lön

Lönerna i VVS ser ut, enligt sidan, snittligt ungefär så som presenterat ovan. Det finns dock närmare detaljer om vad de svarande har angett för lön. Till exempel går det att utläsa att 0,8 procent av de svarande (totalt 634 stycken) har angett en lön på 47 000 – 51 999 kronor. Det bör dock understrykas att det alltså är färre än en på 100 VVS-montörer som uppnår den här lönen. Möjligen kan det handla om chefer eller andra i arbetsledande befattning. Det bör dock påpekas att statistiken givetvis blir mer osäker ju färre det finns som har svarat.

27 May 2017