Korrekta byggen med entreprenadbesiktning

Ansvaret vid byggen vilar på förtroende och på skrivna kontrakt. I de fall entreprenörer anlitas - det vill säga nästan alltid - behöver entreprenadbesiktning utföras innan godkännande.

Begreppet entreprenadbesiktning är egentligen ett samlingsbegrepp. Det finns ett antal olika typer av besiktningar som behöver utföras vid olika tillfällen under en byggnation. Vissa regleras av lagen medan andra regleras av de överenskommelser parterna träffat. En första besiktning som ofta utförs är den så kallade förbesiktningen.

Förbesiktning utförs för att de arbeten som utförts senare inte kommer att vara tillgängliga för inspektion. Ytterligare en anledning kan vara att delarna kommer att börja användas medan bygget fortskrider. I vissa fall kan en förbesiktning också genomföras om man anser att särskilda skäl föreligger.

Entreprenadbesiktning sker av oberoende experter

Då bygget fortskrider och blir klart kommer även slutbesiktning, särskild besiktning och garantibesiktning att ske. Om fel hittas gör man en efterbesiktning för att kontrollera att de har åtgärdats. Garantibesiktningen sker efter 2 år då entreprenörens ansvar löper ut efter denna period. Denna period benämns reklamationsperioden.

Vid en entreprenadbesiktning är det av allra största vikt att besiktningspersonen har hög kompetens och gärna lång erfarenhet. Det är lätt att tänka sig konsekvenserna om så inte vore fallet. Byggnader måste besiktigas av experter som kan se de problem som kan uppstå och de fel som eventuellt gjorts av ansvarig entreprenör. När sådana fel konstaterats ska entreprenören åtgärda felen och sedan görs en efterbesiktning.

Att anlita en firma med rätt kompetens och integritet borgar för ett godkänt och hållbart bygge.

27 Jan 2022