Kontakta en konsult inom akustik för alla lokaler

När behöver man egentligen en konsult inom akustik? När det ska byggas nytt, när det ska renoveras, när det är för mycket ljud, och när det är för lite ljud.

Akustik är en stor del av vår vardag, men för det mesta tänker vi inte på det. På ett bibliotek är det till exempel en lite mer tryckt miljö, och det är inte mycket ljud som orkar resa sig mellan alla uppstaplade böcker. I en gympahall däremot kan man plötsligt höra alla möjliga ljud som ekar mellan väggarna. Ni behöver en konsult inom akustik för att få ljudnivån perfekt.

Det kan gälla en skolmatsal eller ett kontorslandskap. Ni kanske vill sänka ljudnivån på en industri, eller så vill ni bygga en aula som kan bära ljudet av en viskning till sista stolsraden. Ljud färdas olika och stoppas upp och bärs vidare av olika material och former. Med en expert på området kommer ni snart att få en miljö som uppfyller alla era önskningar.

Intressant fakta från en konsult inom akustik

Visste ni till exempel att ljud färdas olika bra på natten och på dagen? Ni vet när man har slagit sig till ro utomhus på en sommareftermiddag. Allt känns tungt och luddigt när solen kastar sina varmaste strålar över trädgårdsmöblerna. När ni passerar samma trädgårdsmöbler klockan 4 på morgonen kommer det dock att kännas helt annorlunda. Ljud känns högre och skarpare.

Det är ett vetenskapligt fenomen. Ofta tänker man att man bara inbillar sig, men sanningen är den att det faktiskt är skillnad. Det är därför som det känns som att fåglarna sjunger så extremt högt på morgonen. Rätt akustik gör skillnad. Se till att ni bygger ert nästa projekt tillsammans med en konsult som kan skapa bekväma miljöer med en alldeles lagom ljudnivå.

28 Nov 2023