Kollektivavtal för hantverkare

Finns det kollektivavtal för hantverkare, varför ska man söka sig till arbetsplatser med kollektivavtal och hur kan ett sådant vara både arbetsgivare och arbetstagare till gagn? Det finns ganska många frågor i samband med anställning och en av de vanligaste gäller kollektivavtal. Vi tittar närmare på detta.

Först och främst, vad gäller kollektivavtal för hantverkare så finns det ett ganska stort urval av fackföreningar som har olika avtal. Det fackförbund du ansluter dig till driver på frågor om anställning, hjälper till vid eventuella konflikter och ser till att din arbetsgivare följer det som står skrivet i kollektivavtalet. Lite beroende på vad du arbetar med – hantverkare är ett brett begrepp – så kan några av följande fackförbund hjälpa dig mot en avgift som du betalar månadsvis: Byggnads. Metall. Pappersindustriförbundet. Målareförbundet. Elektrikerförbundet. Detta som ett axplock.

Ett tips är att du hör med kollegor om vilket fackförbund de tillhör och att du ser över vilka alternativ som passar dig bäst. Gällande fackförbund så har många idag börjat överväga att avsluta medlemskap eller att överhuvudtaget inte ansluta sig. Det är naturligtvis möjligt och fritt att göra så, men kom ihåg att man aldrig är så ensam som då man ställs inför en konflikt eller tvist med en arbetsgivare (som har stora resurser). Med ett fackförbund i ryggen så får man stöd, man får råd och man får ekonomisk stöttning. Ensam är inte stark.

Verktyg som ligger på bord, såg, hammare mm

Varför har vi kollektivavtal?

Kollektivavtal ser olika ut beroende på vilket yrke man har och vilken bransch man tillhör. Det handlar inte om ett enda avtal – det är flertalet avtal som fogats samman till ett paket som arbetsgivaren åtar sig att följa. Det går åt båda håll. Ett kollektivavtal reglerar rättigheter och skyldigheter som både arbetsgivare och arbetstagare ska förhålla sig till. Det handlar alltså inte om att sätta dit en arbetsgivare, det handlar om att skaffa sig ramar och tydliga direktiv som gör en arbetsplats säkrare, trevligare och i slutändan mer produktiv. Kollektivavtalet förhandlas fram mellan arbetsgivare/arbetsgivarorganisationen och fackförbunden.

Dessa punkter är extra viktiga sett till innehållet i ett kollektivavtal:

  • Lönen. Det finns ingen laglig rätt till löneökning, men däremot så ger kollektivavtalet en möjlighet att förhandla om denna en gång om året. Avtalet reglerar även minimilönen på arbetsplatsen.
  • Semester. Du har rätt till 25 dagars semester, men många kollektivavtal har - genom förhandling - fått extra semesterdagar. Här framgår dessutom hur man räknar på semesterlön och hur ersättningen sedan ska betalas.
  • Pension. Pensionen är viktig och i och med kollektivavtalet så framgår det också tydligt om hur mycket din arbetsgivare ska avsätta i tjänstepension till dig; detta enligt en plan som tagits fram av experter på området.
  • Uppsägningstid. Ska du sluta på arbetet eller om du blivit uppsagd från detsamma så finns det reglerat hur lång uppsägningstid du har. Detta enligt LAS, men du kan även se att ditt specifika kollektivavtal har andra tider att förhålla sig. Om så är fallet så går de före LAS i hackordningen.
  • Andra frågor: För hantverkare kan exempelvis säkerhet vara viktig på arbetsplatsen. Genom ett kollektivavtal så minimeras risken för skador som sker genom onödiga – påtvingade – risker. Ett kollektivavtal är en trygghet sett till att du som arbetstagare på det stora hela enbart behöver förhandla om din lön. Även där finns, som sagt, en lägstanivå att förhålla sig till. Vid en löneförhandling kan man dessutom ta hjälp av fackförbundet man tillhör. Det finns dessutom ofta olika – större och mindre – förmåner som inkluderas och som annars skulle vara svåra att förhandla fram.

Trygghet för alla

Kollektivavtal är en trygghet för både arbetsgivare och arbetstagare. Många tror att det bara är arbetstagaren som drar fördelar av avtalen; men så är icke fallet. En arbetsgivare får dels en mer välmående och tryggare arbetsplats, men även sett till olika försäkringar som ingår – exempelvis vid sjukskrivningar och föräldraledigheter – så finns det stora uppsidor. 

 

20 Sep 2019