Jobba som golvläggare i Stockholm?

Som inom de flesta yrken inom byggbranschen så har det under en längre tid funnits ett stort behov av golvläggare. Två faktorer ligger som grund till det ökade behovet.

Nummer ett: Bostadskrisen.

I större städer och med Stockholm som det tydligaste exemplet så råder det en bostadskris. Man har en gigantisk inflyttning och man har under flera års tid ignorerat detta faktum från politiskt håll. Det har gjort att man ligger efter och även om man nu bygger frenetiskt så har man många års jobb framför sig innan en balans är hittad. Byggarbetare av alla sorter behövs och golvläggare är definitivt inget undantag.

Nummer två: Rot-avdraget De flesta byggnationer som sker i hem över hela Sverige gör så av ett specifikt syfte - att det ska se bättre ut. Det handlar alltså om renoveringar och dessa har kommit att öka markant i och med att Rot-avdraget finns möjligt att använda. Konkret så kan en privatperson anlita en golvläggare och dra av 30 % av den totala arbetskostnaden på sin deklaration. Ett belopp som ofta är draget redan på fakturan och där det årliga taket som gäller och som man måste förhålla sig till är på 50.000 kr. Att man anlitar en golvläggare är naturligt sett till att just golvet är ett enkelt sätt att skapa en stor förändring. Genom exempelvis en golvslipning så kan man - för en ringa summa - skapa ett helt nytt rum.

Så, frågan är som följer: finns det något värde i att utbilda sig till en golvläggare eller att som utbildad sådan söka sig till Stockholm? Ja, det finns det definitivt.

Golvläggare har goda framtidsprognoser

Det som talar för att en golvläggare skulle ha en god framtid även om en lågkonjunktur skulle segla in över Sverige är det faktum att det råder brist på yrkesmän. Som så många andra branscher så har man ett timglas som mall för hur åldern ser ut.

Det vill säga: man har många som är i - eller närmar sig pensionsåldern och man har en generation bakom som, på många sätt, saknas. Det fanns en tid då yrket var oattraktivt och det får branschen lida för idag. Utbildar man sig så finns det goda möjligheter till full sysselsättning inom yrket och detta även sett på en längre sikt. I mindre städer så har man ännu bättre prognoser så en flytt till Stockholm behöver inte vara nödvändig just i det avseendet.

Hur mycket tjänar en golvläggare i Stockholm?

Att arbeta som golvläggare ger en skaplig lön. I medelsnitt i Stockholm så tjäna en golvläggare 30.800 kronor/månad. Det är dock en siffra som, baserat påd et vi nämnde i form av efterfrågan och behov, ser ut att bli högre.

Man kan även vidareutbilda sig och arbeta med plattsättning i exempelvis våtrum - något som ytterligare kan ge lite extra klirr i kassan. Som inom alla yrken så kan lönen påverkas av för vilket företag man arbetar också. ombyte kan definitivt vara en förnöjelse sett till lönekuvertets tjocklek.

19 May 2018