Inte svårt lära sig hantverket för fönsterbyte

Att arbeta med fönster, kräver att man som hantvekare är noggrann med både förarbetet, hantverket under arbetets gång och att man lära sig hantera de redskap som du behöver för att kunna riva fönster och montera in dem på rätt sätt. Dels är det fönstret som du ska lyfta ur och dels handlar det om att riva ut fönsterkarmar och fönsterbläck som inte åverkar fasaden på något sätt. Ibland, och tyvärr är det för få gånger som kunderna är intresserade av att återvinna fönster. Har man ett eget företag, kan man gärna utöka företaget att även sälja fönster som går att återvinna. Det kommer alltmer att bli framtidens melodi, att återvinna fler saker eftersom det är et mest miljövänliga. Och det som är miljövänligt kommer att bli alltmer efterfrågat i framtiden.

Ska någon återanvända fönster gäller det att riva försiktigt

Finns det kunder som vill återanvända gamla fönster, gäller det som hantverkare att kunna hantera dem så pass varsamt att både fönsterkarmar och fönsterbläck är intakta. För dem som ska återanvädna fönster vill antagligen med 99 procents säkerhet ha både fönsterkarmar och fönsterbläck till fönster. När du river bör du läsa på hur du kan riva på ett så skonsamt sätt det bara är möjligt. Många lär sig riva fönster utan hänsyn till vad som händer med materialet, och bryr sig bara om att det går så fort som möjligt. I framtiden tror vi att det kommer att efterfrågas hantverkare som kan riva golv och fönster och även inredning som inte bara blir skrot efter rivningen, utan som går att användas på nytt, av någon annan.

Finns en framtiden för återvunnet och återanvänt material

Varför detta kommer att bli en framtid för det återanvända och återvunna är därför att det är det enda hållbara. Vi måste alla komma ut köp-slit-och-släng-mentaliteten. Det är ohållbart att slösa energi på att tillverka nya fönster ständigt och inte använda det som redan finns. Ska man riva fönster för ett fönsterbyte är det inte bara tiden som är det viktiga, utan att det är intakt. Det kommer att ta längre tid att riva ut på sätt som bevarar fönster, fönsterkarmar och fönsterbläck, men det måste få ta den tiden. Annars förstörs materialet och det går inte att återanvända. Här kan du läsa mer om fönsterbyte i Stockholm och om hur det företaget arbetar, tänker och vad som är viktigt att tänka på som hantverkare i Stockholm, läs mer här.

7 Oct 2018