Hur utför man en trapphusmålning?

Målaren är hantverkaren som sätter färg på huset. Men hur utför man en trapphusmålning och vad ska man tänka på? Hur anlitar man en målare och vilken utbildning krävs för att bli målare?

Ett trapphus finns oftast i industribyggnader, kontor och flerbostadshus. Det är ett rum som kan vara utmanande att måla. I ett vanligt rum så finns ett golv och oftast en väggyta på drygt 2 meter, men i ett trapphus är det endast våningsplanet som är ett golv och resten är trappsteg. Dessutom är takytan, eller gränsen för väggen, inte ett våningsplan utan två våningsplan. Detta gör att tillgängligheten då man målar ett trapphus är mycket svår och istället måste man kompensera med långa skaft på verktygen.

Vad ska man tänka på när man målar ett trapphus?

Förutom svårare tillgänglighet när man målar ett trapphus så går målningen till på precis samma sätt som vanligt, även om trapphusmålning kräver mer tid, arbete och hänsyn. Först ska gammal färg skrapas bort och kanske även slipas ner. Efter det dammsugs ytorna så att ingen lös färg eller damm finns kvar. Därefter sker en rengöring med en speciell färgrengöring. När allt detta är klart så ska övriga ytor täckas, om man inte redan gjort det. Och där är ett trapphus lite besvärligare eftersom varje trappsteg måste täckas plus räcket och alla lampor. Efter det är det bara att börja måla, och även där är det mer utmanande vid målning av trapphus där trapphuset inte är skiljt från gemensamma ytor med en dörr utan är helt öppen och tillgänglig för boende eller personal.

Hur anlitar man en målerifirma och hur blir man målare?

Precis som andra hantverksyrken så kan man antingen utbilda sig till målare på gymnasiet eller genom annan utbildning. Det finns också självlärda målare som kan vara så duktiga att de ändå får arbeten. För att anlita en målerifirma så kan man antingen söka på internet eller fråga släkt, grannar och vänner om de har någon att rekommendera. När man anlitar en målare så ska man kunna lita på att de är professionella arbetare som gör rätt underbehandling och målar med rätt färg. En kontroll att företaget har F-skattsedel är en lätt garanti och garanti är också något man ska begära att få på utfört arbete. Om färgen börjar bubbla eller faller av inom kort tid så ska en reklamation ske, och arbetet ska göras om och göras rätt.

Här hittar du en trapphusmålare: https://www.trapphusmålning.nu

12 Apr 2020