Hur mycket har en fönsterrenoverare i lön?

En fönsterrenoverare - hur mycket har en sådan yrkesman i lön egentligen? Om man ser till Sverige och medellönen för en fönsterrenoverare så ligger den på 23.850 konor. Det finns dock vissa tydliga skillnader mellan län och beroende på vilken yrkeserfarenhet som finns också. Som van inom yrket så kan man hämta ut en lön som ligger mellan 36-38.000 kronor i månaden.

Vilken typ av fönsterrenoverare det handlar om spelar också roll. Det finns nämligen en viss skillnad i detta och där man ser till vilka typer av uppdrag man åtar sig. Dels så har vi den typ av fönsterrenoverare som mer inriktat sig på finare snickerier och som lutar mer åt byggnadsvård än åt renodlade reparationer och renoveringar.

En sådan kan arbeta vid äldre byggnader och vid villor som har en speciell karaktär - eller rent av ett kulturellt värde. Där blir uppdragen färre, men å andra sidan så får man också bättre betalt vid dessa. Detta som en naturlig följd av att man besitter vissa specialkunskaper.

De flesta renoverar fönster på löpande band

Den vanliga typen av fönsterrenoverare arbetar mer på löpande band och för ett företag som åtar sig större projekt. Vanligt är att man får renovera fönster i samband med att en BRF sett att man måste göra en uppgradering av fönstren i sina fastigheter. Detta är vanligare idag och det är också något som pekar mot att behovet av fönsterrenoverare kommer att bli större i framtiden och att lönen, som en följd av detta, kommer att bli högre.

Fler renoverar sina fönster snarare än att byta

Den enkla anledningen till att det kommer att bli ett ökat behov är att många fastighetsägare och BRF:er insett att man tjänar pengar på att renovera sina fönster snarare än att byta ut dem. Genom att anlita en fönsterrenoverare så kommer man billigare undan - men utan att effekten egentligen blir så mycket sämre. Dagens tekniker gör det möjligt att uppgradera även äldre fönster och få dessa att möta våra högre krav på isolering, dämpning av buller och ge dem ett lägre U-värde. Detta till en mer blygsam kostnad än vad ett byte av fönster kostar.

Det enda som talar emot detta är att man idag - inför ett byte - kan välja mellan andra typer av fönster som exempelvis plast och aluminium. Dessa är underhållsfria. Det innebär att en fönsterrenoverare, längre fram i tiden, kan få färre uppdrag. Det är också det enda som talar emot det faktum att behovet ser ut att öka. Att renovera fönster är också en åtgärd som ligger rätt i tiden rent miljömässigt.

Hur renoverar man ett fönster?

Om man ser till hur en arbetsdag för en fönsterrenoverare? Först och främst så kan det handla om ett ganska tungt jobb. Fönster är tunga och lite beroende på om arbetet kan skötas på plats eller om man tar fönstren till sin verkstad så kan också en god fysik krävas. I övrigt så handlar det om att renovera allt ifrån karmar, måla om, reparera bågar och byta ut glaset.

Allt som finns på - och runt omkring - ett fönster kan renoveras och ordnas till av en fönsterrenoverare. Noggrannhet, kunskap och rätt verktyg är viktiga detaljer för att klara en arbetsdag.

För att bli en fönsterrenoverare så går man Byggnadsprogrammet på Gymnasiet - inriktning Övriga Hantverk. Man kan även läsa upp på Komvux samt gå som lärling.

14 Sep 2020