Hur blir jag plattsättare i Stockholm?

Om du känner att yrket plattsättare i Stockholm vore något för dig så är det bara att gratulera – arbetet är fritt och man möts hela tiden av spännande utmaningar i form av varierande arbetsuppgifter. För att bli plattsättare krävs att man antingen genomgår en treårig gymnasieutbildning med speciell inriktning på just detta – det är dock inga problem att hitta en sådan. Bara i Stockholm finns det flera skolor som arbetar med just plattsättning som inriktning och även i resten av landet kan man hitta sådana skolor. Det finns även andra alternativ och ett av dem är att jobba som lärling där du går bredvid en redan utbildad person och lär av denne. Under en tid får du följa med och utföra arbeten tillsammans som sedan godkänns genom ett slutprov. Lärling är ett perfekt alternativ för den skoltrötte där du praktiskt får lära dig ett yrke istället för teoretiskt. Som exempel får du som lärling till plattsättare i Stockholm lära dig grunderna och dessutom lära känna atmosfär och hur det är att jobba i ett arbetslag. Som plattsättare arbetar du nämligen oftast så – antingen två och två eller gemensamt med flera andra, detta är alltså ingenting unikt för just Stockholm utan något som är gemensamt för plattsättare i hela landet. Detta yrke passar således inte speciellt bra för ensamvargar.

Vad gör en plattsättare i Stockholm? 

En plattsättare arbetar på samma sätt i Stockholm som han gör i resten av landet – det handlar om att foga, sätta kakel och att vara noggrann med allt detta. Även förarbete i form av underarbete ingår i jobbet, detta i form av isolering av fukt på väggar och golv. Det man kan säga är att behovet av duktiga plattsättare är större i Stockholm på grund av att det byggs mer där. Varje år flyttar nämligen en folkmängd motsvarande hela Skellefteås in i Stockholm och dessa ska naturligtvis bo någonstans – detta påverkar hela byggsektorn och är inte unikt för plattsättare. Så man kan säga att du som plattsättare enligt prognoserna aldrig behöver vara orolig för arbetslöshet, åtminstone inte om du bor i Stockholm. I mindre orter kan man dock se det omvända problemet – nämligen att människor istället flyttar ut och att det alltså byggs mindre. Där kan plattsättaren uppleva mindre jobb, men där är å andra sidan konkurrensen mindre än vad den är i Stockholm. På det stora hela behövs alltid bra plattsättare.

Är plattsättning eftertraktat i Stockholm? 

Som sagt så byggs det mycket i Stockholm och därför finns det alltid behov av plattsättare. Dessutom ska man veta att även befintliga hus och lägenheter renoveras i större omfattning i Stockholm – detta beror på att fler och fler insett värdet av detta vid en vidareförsäljning. Ett arbete gjort av plattsättare kan i Stockholm påverka priset enorm mycket och därför väljer fler och fler att anlita snarare än att själva utföra jobbet. Det är nämligen stor skillnad på ett arbete gjort av en professionell person och en privatperson – det är något som man i Stockholm verkligen tagit fasta på då det kommer till plattsättning.

30 Mar 2018