Hur är jobbet som takläggare?

Jobbet som takläggare är ett jobb med variation. Ena dagen kanske du renoverar ett säteritak i Bromma, medan du lägger ett klassiskt sadeltak i Södertälje den andra dagen. I Bromma kanske du jobbar med tegel, medan du sysslar med skiffer på det andra jobbet. Som takläggare får man vara beredd på att det kanske inte är särskilt mycket jobb under stora delar av året. Det är inte ovanligt att man arbetar väldigt mycket på sommaren, för att sedan ta ut semestern när det börjar bli lite kallare. 

Jobbar i ur och skur

Något annat man bör vara beredd på är att stå ut med olika typer av väder. Som nämnt ovan blir det normalt inte särskilt mycket arbete på vintern, men under sommaren arbetar man i ur och skur. Visst, är det mycket starka vindar eller om regnet står som spön i backen, får arbetet vila. Värt att tänka på är att det kan bli riktigt varmt vissa dager under sommaren, inte minst om man befinner sig på ett mörkt plåttak exempelvis. 

Noggrannhet – en nyckel

Som takläggare är det viktigt att man är noggrann. Säg att du ska renovera en gammal byggnad med säteritak i Bromma. Inte bara gäller då att du ska göra ett arbete som går upp till kundens önskemål – utan det blir också lite kulturhistoria inblandat. 

Att vara noggrann är en nyckel för att frodas inom yrket. Inte bara vad gäller det faktiska arbetet – utan också ens säkerhet. Fallolyckor är sällsynta – men det har hänt och lär hända igen, varför det är mycket viktigt att man känner till regler, bestämmelser och lagar kring taksäkerhet. 

God arbetsmarknad

När man väl har skaffat sig de erfarenheter som krävs för att få en anställning, är möjligheterna mycket goda för just det. I dagsläget finns ungefär 3 700 anställda takläggare i Sverige runt om i landet, och konkurrensen om jobben är liten. Exakt hur liten konkurrens är beror lite på var i Sverige man befinner sig. I till exempel Bromma bedöms den vara ”mycket liten”, medan konkurrensen i exempelvis Kiruna anses vara endast ”liten”. I så gott som hela Syd- och Mellansverige är konkurrensen just mycket liten (inte bara i Bromma, alltså). Ett undantag är Gotland där arbetsmarknaden faktiskt anses vara i balans. 

De goda anställningsmöjligheterna gäller främst på ett års sikt, men även på fem års sikt tror Arbetsförmedlingen att takläggare inte kommer ha några problem att hitta en anställning. Funderar man på att jobba med detta behöver man således inte oroa sig just för arbetsmarknaden särskilt mycket. Läs mer här om hur det är att arbeta som takläggare i Bromma.

25 Jul 2018