Hur är det att arbeta som elektriker?


Den som funderar på att utbilda sig till elektriker, kanske undrar hur det är. Som elektriker kan man arbeta inom vitt skilda områden. Tillgången på arbeten som elektriker lär inte gå ner. Vi har gjort oss mycket beroende av elektroniken – allt mer av samhällets funktioner går på el. Och elen har seglat upp som det miljövänliga alternativet. Så tillgången på arbeten som elektriker lär inte sina i första taget. Här berättar vi hur elektriker kan arbeta.

Den miljövänliga aspekten av elanvändning har gjort att vi egentligen behöver el, elledningar och elektriska installationer alltmer. Vi kanske skaffar oss solceller som förser våra hushåll med el från förnyelsebar solenergi. Privata bostäder omvandlas till självständiga solkraftverk.

elektriker kan behöva lägga solpaneler

Vi ska alltmer köra bil på el, mopeder på el, cyklar på el, samtidigt som vi lever i en alltmer digital värld, där alla arbetsredskap används digitalt. Allt vi gör sker på dator och mobiler, vilket har gjort oss alltmer beroende av tillgången på el. Istället för att använda mindre av jordens resurser, har vi istället använt alltmer av jordens resurser. Istället för att dra ner på användningen av energi från fossila bränslen (olja och bensin) har vi istället ökat användningen av förnyelsebar energi. Allt det är tack vare vårt allt större behov av el. Så elektriker behövs både nu och lär behövas i framtiden.

Inte dumt att arbeta som elektriker

Att arbeta som elektriker är ett relativt varierat arbete, beroende på var du arbetar. Arbetar man på fabrik, eller inom någon industri, innebär det ofta ett övervakande arbete. Då kontrollerar man hela tiden att elektroniken fungerar som önskat. Då och då kan man behöva reparera saker och ting, och installera ny elektronik. Men det dagliga arbetet handlar mest om att övervaka fabrikens tillgång till el.

Finns elektriker som egenföretagare

Man kan både arbeta som elektriker på någon annans företag och i synnerhet i början av ens karriär är det bäst att börja som elektriker på något företag som anställd, eller på fabrik. Men många väljer senare att bilda eget företag och då tar egna kunder och arbetar på så sätt åt sig själva. Oftast är det så mot privatpersoner, men ibland tar man ju också större uppdrag för företag. Många arbetar som underentreprenör till något byggföretag. Är man sin egen företagare är det mycket viktigt att kunna bemöta kunderna på ett bra sätt. Konkurrensen gör att det som skiljer elektrikerna åt är hur bra de bemöter sina kunder och hur väl de utför sitt arbete. Läs mer på: https://elenkelt.se.

15 sep 2019