Hur är det att arbeta som elektriker?

Den som funderar på att utbilda sig till elektriker, kanske undrar hur det är. Som elektriker kan man arbeta inom vitt skilda områden. Tillgången på arbeten som elektriker lär inte gå ner. Vi har gjort oss mycket beroende av elektroniken – allt mer av samhällets funktioner går på el. Och elen har seglat upp som det miljövänliga alternativet. Så tillgången på arbeten som elektriker lär inte sina i första taget. Här berättar vi hur elektriker kan arbeta.

Den miljövänliga aspekten av elanvändning har gjort att vi egentligen behöver el, elledningar och elektriska installationer alltmer. Vi kanske skaffar oss solceller som förser våra hushåll med el från förnyelsebar solenergi. Privata bostäder omvandlas till självständiga solkraftverk.

elektriker kan behöva lägga solpaneler

Vi ska alltmer köra bil på el, mopeder på el, cyklar på el, samtidigt som vi lever i en alltmer digital värld, där alla arbetsredskap används digitalt. Allt vi gör sker på dator och mobiler, vilket har gjort oss alltmer beroende av tillgången på el. Istället för att använda mindre av jordens resurser, har vi istället använt alltmer av jordens resurser. Istället för att dra ner på användningen av energi från fossila bränslen (olja och bensin) har vi istället ökat användningen av förnyelsebar energi. Allt det är tack vare vårt allt större behov av el. Så elektriker behövs både nu och lär behövas i framtiden.

Inte dumt att arbeta som elektriker

Att arbeta som elektriker är ett relativt varierat arbete, beroende på var du arbetar. Arbetar man på fabrik, eller inom någon industri, innebär det ofta ett övervakande arbete. Då kontrollerar man hela tiden att elektroniken fungerar som önskat. Då och då kan man behöva reparera saker och ting, och installera ny elektronik. Men det dagliga arbetet handlar mest om att övervaka fabrikens tillgång till el.

Finns elektriker som egenföretagare

Man kan både arbeta som elektriker på någon annans företag och i synnerhet i början av ens karriär är det bäst att börja som elektriker på något företag som anställd, eller på fabrik. Men många väljer senare att bilda eget företag och då tar egna kunder och arbetar på så sätt åt sig själva. Oftast är det så mot privatpersoner, men ibland tar man ju också större uppdrag för företag. Många arbetar som underentreprenör till något byggföretag. Är man sin egen företagare är det mycket viktigt att kunna bemöta kunderna på ett bra sätt. Konkurrensen gör att det som skiljer elektrikerna åt är hur bra de bemöter sina kunder och hur väl de utför sitt arbete.

Jobba som elektriker - du behövs!

En detalj som skiljer elektriker som yrke mot andra sådana är det faktum att man som privatperson måste anlita en elektriker. Ska en privatperson exempelvis renovera i tvättstugan så kan denne - på egen risk, givetvis - sköta det mesta på egen hand och dra vatten, sätta kakel och lägga klinkers. Men, då det kommer till installationer och dragning av el så finns inga alternativ: då måste privatpersonen i fråga anlita en behörig elektriker. Detta enligt lag.

Anledningen till detta är också väldigt enkel att förklara. Elektricitet är dödligt och minsta felhantering innebär en fara för livet. Detta kan ske direkt - men även senare i form av exempelvis bränder. Att behovet av en elektriker i Sverige är så stort kan till stor del också förklaras av detta.

Att jobba som elektriker i framtiden kommer att vara spännande. Genom detta står man i frontlinjen för att föra vårt land in i framtiden och leda oss mot mer smarta hem och digitalisering.

Att exempelvis den fossila bilen håller på att fasas ut kommer att öka behovet av en elektriker. För att kunna använda och ladda en elbil på ett effektivt och bekvämt sätt så krävs det en laddbox och en sådan måste installeras av en behörig elektriker. Utöver detta så kan det också innebära att det hus där laddboxen i fråga ska installeras även det måste uppgraderas vad gäller elsystemet - helt enkelt för att klara av den nya utmaningen på ett säkert sätt.

Det är i vanliga hushåll en elektriker i framtiden kommer att göra störst skillnad. Samtliga kommer, på ett eller annat sätt, att få anpassa våra hem för att möta framtidens utmaningar. En elektriker kommer att vara den som gör att vi kan göra det på ett tryggt, säkert och energieffektivt sätt.


Uppdaterad: 8 september 2021

15 Sep 2019