Hur är det att arbeta med golv i Stockholm?

De flesta byggarbeten efterfrågas fortfarande i storstäderna som Stockholm, Göteborg och Malmö. Frågar man golvbranschens egna företrädare kommer golvläggare att ha gott om jobb i framtiden. De menar att siffrorna på efterfrågan av golvläggare ser goda ut.

– Prognosen bekräftar branschens egen bild. Våra medlemsföretag har svårt att hitta arbetskraft, säger Johan Aspelin, som är VD för Golvbranschen i ett pressmeddelande från förra året.

Golvbranschen menar alltså att efterfrågan på kompetent arbetskraft inte på långa tider är över och lär heller inte minska de närmaste åren. Mer än 69 procent av företag som arbetar med golv uppger att de saknar arbetskraft, de flesta företag saknar tre, till fem arbetare för att de ska klara av den ökade efterfrågan. Och Arbetsförmedlingen räknar med att situationen på arbetsmarknaden kommer att stå sig de närmaste fem till tio åren.

Så utbildar man sig till golvläggare

Man utbildar sig till golvläggare under ett tre-årigt gymnasium och arbetar två år efter det som lärling med lärlinglön. Efter de två första åren kan man sedan få en lön på allt från 22.000 kronor i månaden, med ingen annan erfarenhet än som lärling, till 30.000 kronor i månadslön efter tio år i branschen (i Norrbotten). Lönen efter mer än tio år i branschen ligger på cirka 25.000 kronor var som helst i landet. Så det är en relativt enhetlig lönebild var i landet man än arbetar. Av oklara anledningar är lönerna något bättre i Norrland, Jönköping och på landsorten. Något oväntat är lönerna något sämre i storstäderna, förutom i Uppsala där en golvläggare med mer än tio års erfarenhet kan få upp till över 27.000 kronor i månadslön.

Golvläggare måste skydda sig i arbetet

Förutom lönen är det några andra faktorer att ta hänsyn till när det kommer till val av hantverksyrke. En del golvläggare kan drabbas av andningsbesvär, om de inte skyddar sig med andningsmask, då de hanterar relativt starka kemikalier när de härdar golv. Dessa golvläggare har arbetat med lim, då de har limmat plastgolv och andra slags golv. Lägger man däremot trägolv är risken inte lika stor att drabbas av andningsbesvär. Däremot kan man råka ut för besvär om man slipar trägolv. Alla som gör det bör ha på sig en andningsmask, som gör att man inte ska behöva andas in det fina dammet som kommer ur golvslipningen. Som golvslipare, och golvläggare ska man utrustas med riktiga andningsmasker som skyddar de egna lungorna.

Stor efterfrågan i storstäderna

Efterfrågan på golvläggare är som störst i storstäderna Göteborg, Malmö och Stockholm. Samtidigt finns den mesta arbetskraften även i de tre storstäderna. Många väljer därför att bli sina egna, för att dels kunna fakturera direkt till kund och välja själv vilka uppdrag man vill ta på sig. Det ger golvläggaren en frihet att arbeta så mycket eller litet som man själv vill. Det ger också en tillfrtedsställelse att vara sin egen chef och inte ha någon annan som bestämmer ens arbetstider. Om du vill läsa mer om hur det är att arbeta som golvläggare i Stockholm, kan du läsa på: http://www.golvläggarestockholm.biz.

14 Apr 2018