Gör OVK-besiktning i Stockholm för hälsans skull

Att kolla sin inomhusluft och ventilation är en hälsoinvestering. OVK-besiktning är ofta ett lagkrav, men det är alltid en säkerhetsåtgärd för att leva hälsosamt när man vistas inomhus.

Många är allergiker och beroende av att luften vi andas är så ren som möjligt. När en ventilationstekniker rengör och rensar i rör och ventiler, kan de hitta både fukt, smuts och döda djur. En certifierad OVK-inspektör kollar upp så att din luft inte innehåller några farliga mikrober. I lokaler på institutioner som äldreboenden, skolor och dagis, är det tvunget att göra regelbundna OVK-besiktningar. Beteckningen står för obligatorisk ventilationskontroll.

Hyresvärdens skyldighet att hålla koll

I flerfamiljshus är det också ett lagkrav på OVK-besiktning, och det är hyresvärden som ska se till att det görs med jämna mellanrum. Har du en friliggande villa, ska besiktning göras när bostaden tas i bruk, men sedan är du inte tvungen att kolla ventilationen regelbundet. För hälsans skull bör du dock göra det i alla fall. Det kan smyga sig in allt från möss till fågelfjädrar i ventilationen, och det kan också hända att en fläkt slutar att fungera utan att man märker det.

Det är med andra ord lätt att man får en dåligt fungerande ventilationsanläggning, och det är en stark rekommendation att se till att fläktar blir rengjorda, att de fungerar och att filter byts. Särskilt på vintern när vi vistas inomhus under långa perioder, bör luften vi andas hålla hög kvalitet och inte vara nedsmutsad med små partiklar som inte syns. Läs mer om OVK-besiktning på denna webbsida: ovkbesiktningstockholm.nu  

7 Nov 2021