Geoteknisk undersökning med oberoende redovisning

En oberoende entreprenör utför geoteknisk undersökning på plats genom att ta prover och göra mätningar. Resultaten redovisas digitalt i realtid för att påskynda analys och utvärdering.

Det vanligaste sättet att göra en geoteknisk undersökning är att med olika tekniker borra eller trycka ner mätutrustning i marken. Den utrustning man använder mäter olika egenskaper i jorden och tar prover som skickas för analys i ett laboratorium.

En oberoende entreprenör som utför undersökningar arbetar bara med att samla in underlag för analyser och utvärderar därför inte materialet. För att underlätta för utvärdering, planering och projektering rapporterar man insamlade resultat digitalt i realtid.

Genom en geoteknisk undersökning kan man beräkna markmaterialets hållfasthet, kompressionsegenskaper och elasticitet för att bestämma vilken belastning det tål. Om resultaten visar att marken inte tål belastningen av exempelvis den väg eller bro man planerar, kan man fatta beslut om vilken förstärkning som krävs.

En oberoende entreprenör som kan utföra alla typer av geoteknisk undersökning

En oberoende entreprenör med välutbildade ingenjörer och en stor maskinpark kan åta sig alla typer av markundersökningar. Planerar man exempelvis att bygga i ett område där det funnits industrier, och man misstänker att det kan finnas avfall eller gifter i marken, gör man en miljöteknisk undersökning. Vid den undersökningen ser man hur marken kan saneras och återställas.

Vid sidan av borrningar i mark och berg med tung borrigg och kannborrar kan man också utföra provtagning med pumpar och båt i sjöar och vattendrag. Innan man lämnar offert på arbete besöker man alltid platsen för att bedöma arbetets omfång. Läs mer om - på denna sida: geotekniskundersökning.se

19 Mar 2022