Förebygg stambyte med avloppsrensning i Stockholm

Risken att behöva göra stambyte är ett skräckscenario för de flesta fastighetsägare. Undvik detta genom att utföra regelbunden avloppsrensning i Stockholm.

De flesta avloppsrör har inget evigt liv. De klagar sällan trots att de oupphörligen utsätts för diverse påfrestningar. Matavfall med fett spolas ut i diskhon istället för att det källsorteras och går till en avfallsanläggning för nedbrytning till biogas. I ett hyreshus kan de mest onämnbara saker spolas ut i toaletterna. Men även de mest skötsamma hyresgäster kan råka ut för problem när håravfall och skäggstubb binds ihop i tvättställen tillsammans med feta tvålrester.

I hyreshus kan de boende vara mycket kreativa i sin iver att lösa upp proppar. Varmt vatten tillsammans med bikarbonat eller kaustiksoda är metoder som omnämns som quick-fix. Problemet är att kemikalier kan skada rören och ge långsiktiga problem eftersom avloppsrören successivt kommer att skadas. De blir sköra och till slut ger de upp.

Avloppsrensning i Stockholm efter inspektion

Olle är fastighetsskötare i ett fastighetsbolag som äger ett stort bestånd av äldre hyreslägenheter. Dagligen får han ta emot klagomål från de boende. Vattnet rinner inte ut tillräckligt snabbt i vaskarna och från badrummens golvbrunnar luktar det illa. Att ständigt fixa stopp i avlopp är inget han gillar och han föreslår sin hyresvärd att det är dags att göra en rejäl undersökning av husen och dess avloppssystem. Olle får i uppdrag att anlita ett företag som sysslar med inspektion av rör och avloppsrensning i Stockholm.

Inspektionen visar att det finns skador och proppar på olika ställen. Till slut kommer avloppet att sluta fungera och risken för läckage är stor. Men de flesta skador går att reparera. När det väl är gjort bör avloppen i samtliga hus spolas med varmt vatten under högt tryck. Då kommer avlagringar och proppar att avlägsnas och risken för mer omfattande åtgärder elimineras.

28 Feb 2024