Finns det risker att arbeta med relining?

Allt som finns i hus och i fastigheter har en begränsad livslängd. Detta gäller taket, det gäller golven och det gäller allt som döljer sig bakom väggarna. Rör och ledningar måste även de repareras och byts ut - gör man inte det så kommer man att få stora problem på halsen; kostsamma sådana i form av vattenskador. Det som dock gör att många skjuter upp denna nödvändiga process är att det brukar ta ganska lång tid och att livssituationen sätts på sin spets då ett stambyte sker.

Ett stambyte är den vanliga metoden som används och där man går in genom väggarna i badrummen och därifrån byter ut alla stammar (rören och ledningarna). Att detta påverkar är naturligt; man kan inte gå på toaletten, man kan inte duscha och man tvingas använda provisoriska lösningar under tiden stambytet äger rum. Därför så är det välkommet att alternativ kommit fram på slutet och där man som hus- fastighetsägare kan överväga andra metoder snarare än det rena stambytet. Relining är ett sådant alternativ och det ska vi titta närmare på här

Relining innebär - förenklat här - att man sätter in plast i de befintliga rören; plast som härdar och som sedermera fungerar som “nya rör”. Man sprutar alltså in plast som därefter härdas och expanderas i rören och därmed så får man nya - utan att vare sig riva upp badrummet eller att det tar en evighet att utföra. Det är fortfarande lite för tidigt att säga att relining är en självklar ersättare till stambytet - men att det är ett väldigt bra komplement; det råder det inga som helst tvivel om. Det tar kortare tid, det ger inte lika stor påverkan på vardagen hos de boende och det kostar inte lika mycket. Dock; relining är en relativt ny metod och det är lite för tidigt att säga vare sig bu eller bä - tiden måste vara måttstock i detta och även om allt ser bra ut hittills så bör man vara lite försiktig med att säga att en relining är det bästa alternativet gällande renovering/byte av stammar.

En annan sak som visat sig vara mer än oroande i takt med att fler väljer relining är de anställdas säkerhet. I och med att fler företag erbjuder tjänsten så har också fler och fler börjat fuska med riskerna som finns. Det här är oroande och i och med att man i många fall använder sig av epoxiplast - härdad sådan - så måste man använda rätt skydd. Där har många företag fallerat - något som drabbat de anställda hårt.

villa

Företag måste erbjuda rätt skyddsutrustning

Det är inte ovanligt att epoxi ger ganska svåra allergier och att det ger svåra eksem på de kroppsdelar som kommit i kontakt med plasten. Primärt alltså på händer och underarmar. Innan plasten har härdats så är ämnet farligt; och det är där bristerna visat sig - främst hos nya företag inom relining. De anställda blir inte informerade om riskerna och använder inte den skyddsutrustning som måste bäras.

Om företagen i fråga låtit bli att informera som en följd av okunskap eller av andra skäl låter vi vara osagt: klart står att att flera personer drabbats och att det är ett stort problem inom branschen. Här måste en rejäl uppryckning ske. De anställda måste få rätt säkerhetsutrustning, information kring riskerna och möjligheter till att tvätta av både sig själva och de verktyg som kommit i kontakt med epoxiplasten. Som kund kan det vara av värde att kolla upp vilka rutiner företaget man står inför att anlita för en reiling har och välja ett som som sätter säkerheten i första rummet.

Läs mer om reling på denna sida: http://www.reliningstockholm.biz/.

 

17 Oct 2017