Femårsprognos för golvläggare i Stockholm

Hur stor chans är det att du får jobb om du utbildar dig till golvläggare och söker jobb i Stockholm? Mycket stor chans. Iallafall om man utgår i från de prognoser som Arbetsförmedlingen presenterar utifrån den statistik som SCB skapat. Konkurrensen på de jobb som finns som golvläggare anses nämligen vara mycket liten både på kort sikt och om man ser på femårsprognos. 

I Sverige finns det ungefär 4.000 personer som jobbar som golvläggare. Av dessa är enbart ca 1 procent kvinnor. Det är alltså ett mycket mansdominerat yrke även om vissa regionala skillnader finns. Med golvläggare menas då en person som lägger allt från linoleumgolv och heltäckningsmatta till parkettgolv. 

Överlag anser Arbetsförmedlingen att golvläggare kommer ha lätt att få jobb över hela Sverige. Detta oavsett om man ser på ett års sikt eller fem års sikt. Framförallt grundar sig detta i behovet av nya bostäder i storstadsregionerna. Detta inte minst i Stockholm där bostadsbristen länge varit extremt hög vilket inte minst speglats i stora prisökningar på boende. 

En annan punkt som Arbetsförmedlingen pekar på är den ökade befolkningsmängden vilket därmed skapar ett ännu större behov av nya lägenheter och övriga bostäder. Självklart kan en privatperson anlita en golvläggare för att lägga in en heltäckningsmatta eller ett parkettgolv men det är framförallt nybyggnationerna som skapar en framtida hög efterfrågan på yrkeskompetensen. 

Utbildning

Genom att välja bygg- och anläggningsprogrammet får man en komplett gymnasieutbildning som gör att man direkt kan börja jobba som golvläggare. Men även om det är en populär utbildning så menar Arbetsförmedlingen att antalet personer som utbildar sig inte kommer kunna matcha det ökade behovet. 

Efterfrågan stor 

Behovet anses därmed vara mycket stor i Stockholm både på kort och lång sikt. I Arbetsförmedlingens barometer sammanfattas efterfrågan på arbetskraft med att det är väldigt liten konkurrens om de jobb som finns att tillgå. Detta gör självklart att personer med kompetens och erfarenhet är eftertraktade på arbetsmarknaden och inte sällan blir ”head huntade” av företag. 

Golvläggare – fakta

Arbetsuppgifter som golvläggare har är att lägga mattor och golv av olika slags material. Det kan exempelvis vara textilmattor så som en heltäckningsmatta eller trägolv så som parkettgolv. Överlag är det ett omväxlande yrke då golvläggning inte tar speciellt många dagar och att man därmed förflyttar sig mellan många olika kunder över tid. 

En del har fokus på att nästan enbart jobba med nybyggnation medan andra genomför renoveringar både för privatpersoner och företag. Beroende på var man jobbar, samt vilka mattor som läggs, kan även ett visst underarbete behöva genomföras så som slipning och spackling.

21 Sep 2018