Färg som skydd mot skador

Målarfärg används för att sätta en kulör på ytor men samtidigt är det även ett bra skydd. Därför är det viktigt att man använder sig av rätt slags färg och vet hur man ska måla på ett rätt sätt.

Alla fasadmaterial är utsatta för hårda påfrestningar genom väder och vind. Ett sätt som man använder sig av för att skydda fasaden är målarfärg. För genom att använda sig av målarfärg skapar man ett skyddande lager som gör att väta inte kan tränga in i materialet. Men det är viktigt att man använder sig av rätt färg så att man inte släpper in vätan, trots målning. Eller att man stänger in den väta som finns naturligt i exempelvis träfasader.

Ett korrekt grundarbete

När man målar en fasad så är det viktigt att man målar med rätt färg, men det är lika viktigt att man gör ett riktigt bra och korrekt grundarbete. Utan det kommer färgen inte fästa eller så kan det innebära att materialet tar skada. Det är därför viktigt att man ser till att ytan är så pass ren som möjligt. Om ytan ser bra ut, på tidigare målade fasader, så kanske det räcker att man gör en målartvätt. På det sättet får man bort allt smuts och mögel som annars kommer göra att färgen lossnar. Men om färgen flagnar eller har släppt helt så är det viktigt att man slipar bort all färg. Annars kommer den att lossna eller så kommer ojämnheter att bli mycket tydliga efter målningen. Hitta mer info om målning på denna sida: målerifirmastockholm.biz 

3 Mar 2021