Experter på brandskydd

Man kan aldrig helt skydda sig från att det börjar brinna men man kan minska riskerna för att det gör det. Med ett bra brandskydd kan man också minska skador och omfattning på branden.

Det finns mycket man kan göra för att brandskydda en fastighet och om man söker bygglov behöver man uppge en brandskyddsbeskrivning. Anlitar man en firma som arbetar med brandskydd får man beskrivning på vad som behöver göras.

Oavsett om det är en ny byggnad eller en äldre som man valt att utrusta med brandskyddande material så får man efter det utförda arbetet ett speciellt intyg om att byggnaden är brandskyddad. På intyget framgår det vilka arbeten man gjort, materialtyp och brandteknisk klass. Skulle man någon gång i framtiden vill sälja fastigheten är det en åtgärd som höjer värdet.

Det finns olika typer av brandskydd som kan kombineras

Brandisolering innebär att man monterar ett brandisolerande material för att förhindra elden att sprida sig. Det material som oftast används är stenull. Stenullen är ett naturmaterial som är miljövänligt och passar väl i alla byggnader. Den används också för att isolera ventilationsanläggningar och är ljudisolerande.

Förutom brandisolering finns åtgärder som brandtätning, brandfogning och brandskyddsmålning som man kan vidta för att skydda en fastighet vid eldsvåda. Brandskyddsmålning görs med en färg som förhindrar uppkomst och spridning av brand och färgen minskar rökutveckling.

Avsikten med brandisolering är att hålla värme och eld borta från brandfarliga material. På det sättet hindras spridning, man kan stänga in och lättare släcka en brand. Allt arbete med brandskydd skapar en trygg miljö. Mer om brandskydd kan du läsa på denna sida: brandskydd.nu

27 Mar 2022