En bekväm arbetsmiljö skapar du med fogfria golv i Stockholm

Ett industrigolv ska kunna klara av slitage, kemikalier och tunga maskiner. Om du låter erfarna golvläggare lägga in fogfria golv i Stockholm får du ett tåligt golv som dessutom är snyggt.

De golv vi har i våra bostäder ska klara av en hel del slitage och måste vara hållbara. När det gäller industrigolv ställs det mycket högre krav. Där går det givetvis inte att ha golv liknande de som ligger i ditt kök eller vardagsrum. Där är det istället en god idé att lägga in fogfria golv som tål stora påfrestningar. Industrigolv utsätts för tunga maskiner, varierande temperatur, kemikalier och mycket dagligt slitage. Hur behovet ser ut och vilket golv som passar bäst varierar efter vilken verksamhet det gäller. Om du har ett företag kan du ta kontakt med en certifierad golvläggare som erbjuder fogfria golv. Ni resonerar er fram till den bästa lösningen för ditt företags specifika behov.

Fogfria golv kan användas i ett stort antal lokaler

Det är inte bara i industrilokaler som det behövs tåliga och starka golv. Tuffa krav på hållbarhet gäller även i garage, sjukhus, skolor, shoppingcentrum och sportarenor. Fogfria golv kan även läggas utomhus. När det gäller garage och parkeringshus, där tunga fordon kör, krävs ett starkt och hållbart golv. På sportarenor är det besökare, utövare och funktionärer som sliter på golvet året runt. Det finns även många offentliga lokaler som kan ha nytta av ett starkt golv som tål den påfrestning som blir när det rör sig många människor i lokalen. Läs mer om industrigolv på denna sajt: http://stockholmsfogfria.se/

10 Jan 2022