Elektriker Stockholm - frågor & svar

Ser man till olika renoveringar så kan man som privatperson i Stockholm ofta göra det mesta själv. Med ordet kan menar vi att det inte finns några lagliga hinder för dig att dra exempelvis vatten och avlopp, riva en vägg eller exempelvis sätta nytt kakel i badrummet.

Det som emellertid bör stoppa dig handlar istället om din egen kunskap och din egen erfarenhet. I många fall tjänar man på att anlita en hantverkare och i synnerhet om man även tänker på att man som privatperson kan använda Rot-avdraget och dra av 30% av den totala arbetskostnaden. En av grundtankarna med Rot var att dels få bort de svarta jobben och dels också kunna erbjuda privatpersoner lite billigare lösningar - och kvalitetsjobb som man har råd med.

Du måste alltid anlita en elektriker

Det finns emellertid ett område som står utanför allt detta. Då det kommer till elektricitet så finns det inga frågetecken kring huruvida man som privatperson får göra olika installationer och dragningar på egen hand.

Där är svaret ett rungande nej och du ska alltid anlita en elektriker i Stockholm om det handlar om en installation eller en renovering som kräver dragning av ny el. Anledningen till detta är att elektricitet är livsfarligt och att det handlar om både vid en direktkontakt samt på längre sikt. Många bränder kan spåras till felaktiga installationer, överhettning och felaktigt dragen el. Det säger en hel del, eller hur.

Här nedan ska vi, genom att svara på några vanliga frågor, visa på vikten av elektriker i Stockholm och även ge tips och råd om hur du kan dra nytta av denna hantverkare. Enligt följande:

Vad är straffet om jag drar el på egen hand?

Drar man el på ett felaktigt sätt eller utför en installation utan en behörig elektriker i Stockholm så kan man dömas till böter eller, i vissa fall, fängelse. Det finns även andra saker att tänka på. Om det skulle börja brinna i ditt hem och där det visar sig att du själv dragit elen som förorsakat branden så kommer du, utöver att riskera böter och fängelse, även att tvingas ta kostnaderna ur egen ficka. Din försäkring och ditt försäkringsbolag kommer inte att täcka dessa. Det kan handla om enorma summor om man exempelvis ser till en brand i en lägenhet i centrala Stockholm.

Hur vet jag att elen i mitt hem är rätt dragen?

El är, till skillnad mot vad många tror, något som har ett bästföredatum. Detta gäller framförallt elsystemet som bör kontrolleras med jämna mellanrum. En elbesiktning utförd av en behörig elektriker i Stockholm kostar ungefär 4000 kronor och den ger dig svart på vitt kring huruvida ditt elsystem håller måttet. Om inte så kan samma elektriker i Stockholm hjälpa dig att uppgradera systemet och ge dig både bättre effekt och en större säkerhet.

Jag ska köpa ett hus, kollar besiktningsmannen även elen?

Nej, en besiktningsman kontrollerar huset okulärt och gör en bedömning med ögonen kring hur exempelvis ett elsystem ser ut. För att ta reda på status och skick på ett mer grundligt sätt så bör man anlita en elektriker i Stockholm. Det ger en enorm trygghet och en möjlighet att exempelvis förhandla om priset om det skulle visa sig finnas fel och brister.

23 Oct 2023