Dränering i Göteborg vid fukt i källaren

Om du har fått märke av fukt på dina källarväggar kan det bero på dålig dränering runt huset. Kontakta ett företag som sysslar med dränering i Göteborg.

Det är inte ovanligt att äldre hus har otillräcklig dränering. Förr eller senare kommer fukt och dålig lukt att kännas av i källaren. Fukt kan i sin tur leda till att mögel bildas och odör sätter sig i kläder som förvaras i källaren. Ännu värre blir det om källaren är inredd med gillestuga och gästrum.

Mögel trivs bra i fuktig miljö och kan leda till hälsoproblem som astma och allergier. Men varför uppstår fuktproblem? I äldre hus slarvades det nog med dräneringen runt huset. Ofta nöjde man sig med att tjära källarväggarna. Schakten runt huset kan också ha fyllts igen med överblivna tegelstenar, brädor och annat som legat an mot väggarna och skavt sprickor. Fukten har då successivt kunnat tränga in i huset.

Åtgärder för bättre dränering i Göteborg

Det finns företag som specialiserat sig på att utföra dränering i Göteborg. Den första åtgärden är att gräva runt hela huset. Allt gammalt bråte som kan ligga i schaktet ska avlägsnas. En rekommendation är att därefter applicera en isoleringsmatta mot källarväggen. I de flesta fall bör de dräneringsrör som finns längst ner i schaktet bytas ut mot förslagsvis PVC-rör. Därefter fylls gropen runt huset igen med en singel som har god dräneringskapacitet.

Grundläggande för god dränering är att allt vatten från regn eller smält snö ska ledas bort från huset, vilket kräver att marken måste ha rätt lutning. Kan man ha rabatter eller buskar runt huset? Nej, om rabatterna ska vattnas finns det självklart risk att det kommer att skada husväggen. Dessutom kan rötter från växter leta sig ner och skada dräneringen. Då är det mycket bättre att plantera växter i krukor runt huset.

16 Nov 2023