Det tjänar hantverkare i Stockholm

De allra flesta hantverkare i Stockholm, (cirka 30 procent) tjänar mellan 24.000-27.000 kronor i månaden. En liten del, cirka 14 procent tjänar mellan 30.000-32.000 kronor i månaden, följt av cirka 13 procent som tjänar endast mellan 20.000-21.000 kronor i månaden som snickare i Stockholm. Här misstänker vi att det har med lön och erfarenhet att göra, om man tjänar mer än 25.000 kronor i månaden. Tjänar man mellan 20.000-21.000 kronor i månaden antar vi att man är ny snickare och nyss har gått utbildningen till snickare på gymnasiet.

Det är bra att hantverkare tjänar bra

Det är bra för samhällsekonomin att hantverkare tjänar bra då det innebär att även de som har en kort utbildning kan tjäna så pass att de klarar sig på arbetet. Det är aldrig bra om människor inte kan leva på sitt arbete. Särskilt viktigt är det ju om viktiga samhällsbärare som polis, och jurister på domstolar inte kan leva på sin lön. Det är lika viktigt att läkare, sjuksköterskor och andra tjänar så pass bra att de inte blir frestade att ta emot mutor för att låta vissa människor gå före i kön eller för att hantera vissa patienter på ett bättre sätt än andra.

Ett korrupt samhälle dåligt för alla

Även om den som har pengar kan tycka att det vore en fördel att få gå för i sjukhuskön, operationskön, att få sitt ärende snabbare hanterat av polis och domstol, är det mycket dåligt den dagen som det händer. Även för den som på kort sikt får sitt ärende snabbare hanterat. Att bygga ett helt samhälle på att människor mutar sig fram genom administration, polis, sjukvård och inom rättsväsendet är så dåligt för alla inblandade parter. Se bara på länder som till exempel Grekland som har haft ett sådant samhällssystem i flera årtionden och som sedan kollapsar, då ingenting till sist fungerar. Bygger man en samhällsekonomi på att man betalar extra för att något ska fungera, faller allting när pengarna uteblir, och det vet man aldrig när det händer. Det kan hända alla samhällen och alla länder.

Lätt få tag i bra hantverkare i Stockholm

Vill man, kan man få tag i duktiga hantverkare i Stockholm, och inte bara när man mutar sig fram. På så sätt är det öppet för alla som önskar sig få ett arbete utfört i sin bostad och som gör det möjligt att få arbeten utförda som sker på miljövänliga sätt.

14 May 2019