Det här påverkar din lön som målare

Funderar du på att bli målare? Det finns flera faktorer som kommer att påverka din lön. Erfarenhet och ålder är kända faktorer. Att du troligtvis tjänar mer om du bor i Hägersten än på Gotland är kanske också något som många känner till. Geografin spelar helt enkelt roll i lönesättningen, nästan oavsett vilken bransch du jobbar inom. 

Men det finns fler faktorer än så, som spelar in. Kanske mer specifikt för målare kan låg frånvaro i gymnasiet, målarjobb på sommarloven samt godkända betyg göra att man kommer upp i lön snabbt efter att ha lämnat skolan. I den här texten talar vi mer om de olika faktorer som spelar in. 

Geografin

Kanske har du anat det här själv om du har anlitat hantverkare tidigare någon gång. Som regel är timpriserna lite högre i till exempel Hägersten än vad de är i mindre städer. I Stockholm, där Hägersten ligger, har man generellt lite högre löner – vilket gäller för många olika branscher. Det är inte nödvändigtvis det att finns det fler arbetsgivare i regionen, vilket spär på konkurrens om målare och därmed driver upp lönerna, eftersom konkurrensen om jobben och personalen är ungefär detsamma över hela landet. Dock kan det nämnas att det är något mindre konkurrens om jobben i Sveriges norra delar, men det påverkar inte riktigt lönesättningen här, kanske. 

Alltså; kan du tänka dig att bo i Stockholm och till exempel Hägersten kan du ha bättre möjligheter till en bra lön som målare, när du väl är färdigutbildad. Dessutom kan möjligheten att ”välja” arbetsgivare vara lite större här, helt enkelt eftersom det finns fler. Är du eftertraktad hamnar du i ett gott förhandlingsläge. 

Under gymnasieåren

För den som vill komma upp i en bra lön snabbt gäller det att sköta sig under gymnasieåren. Om man har låg frånvaro, godkända betyg samt sommarjobbar med måleri på loven, kan man snabbt komma upp i en god lön. Detta medan många kamrater kanske fortfarande sitter i skolbänken och drar på sig studieskulder. Målare är ett tacksamt yrke på det viset – du behöver inte betala in stora summor till CSN när du väl börjar jobba, och du missar ingen arbetsinkomst i tidiga tjugoårsåldern. Dessutom kan nämnas att lärlingslönerna för målare är relativt höga, jämfört med hur det ser ut med till exempel VVS och El. 

Andra faktorer

Som nämnt i inledningen finns det en rad olika faktorer som kan påverka lönen, oavsett bransch. Här tar vi upp ett bar exempel: 

  • Erfarenhet. Är du mer erfaren har du i allmänhet bättre möjligheter att få en högre lön. Det här gäller de allra flesta jobb. Som lärling kan du knappast räkna med att få en lön som kan jämföras med de som har jobbat som målare i många år.

  • Förhandlingsförmåga. En mindre faktor som ändå kan påverka en hel del. Har du en god förhandlingsförmåga kan du driva upp lönen något vid lönesamtalet.

  • Ålder. Snarare är det kanske erfarenheten än åldern som spelar in, men en högre ålder kan bädda för en lite högre lön i vissa fall. 

Läs mer om hur en målare i Hägersten jobber på: http://www.målarehägersten.nu.

28 Jan 2019