Det här kan du göra för att öka dina chanser till befordran

En ledarskapsutbildning, en vilja att hålla sig framme och att dokumentera sina framgångar noggrant kan alla vara vägar som slutligen leder till en befordran. För att komma dit på snabbaste vis bör man göra så mycket som möjligt. Gör du samtliga av tipsen nedan kan du sannolikt öka dina chanser till befordran en hel del.

Dokumentera det du åstadkommer

Förbered dig väl inför ditt lönesamtal genom att, under hela året, dokumentera dina framgångar. Notera inte bara mål som uppnåtts, utan även kompetens som utvecklats. Fördelarna med detta är många, men framförallt kan du framhäva prestationer som din chef kanske inte ens har noterat. Det fungerar inte bara väl inför lönesamtalet, utan även inför diskussioner som rör en befordran. Kort sagt kan dokumentationen av dina prestationer vara ett gott redskap på vägen till en högre position i företaget.

Gå en ledarskapsutbildning

En chef förväntas ofta till exempel kunna hantera konflikter på ett bra sätt samt ha en god förmåga att leda projekt, ofta med många medarbetare involverade. Om du inte har nämnvärd erfarenhet av detta kan du öka dina chanser till en befordran med en ledarskapsutbildning. Dessa finns det många av i Stockholm, men en hel del finns även på distans. Distansutbildningarna är lätta att kombinera med arbetet och du begränsas inte rent geografiskt. Det spelar alltså ingen roll om du så bor i Stockholm, Göteborg eller ute på glesbygden – så länge du har tillgång till dator och internet.

Ledarskapsutbildning finns i många olika inriktningar. Vissa är mer omfattande och går igenom olika områden, medan andra specialiserar sig på exempelvis konflikthantering eller projektledning. Det finns kurser i både privat och statlig regi.

Behöver du flytta på dig?

Kanske har du redan gjort ovanstående och bedömt att du sannolikt har låga chanser till befordran. Om du känner dig fast kan det vara läge att flytta på sig. Många som bor i mindre städer väljer att flytta till exempelvis Stockholm eller Göteborg för att öka sina möjligheter till en god karriär. Du behöver dock inte nödvändigtvis flytta till Stockholm, utan det kan räcka med att söka sig till en mindre stad i närheten av där du bor. Detta beror såklart på bransch och vilken position du eftersöker. Om det är ett ovanligt jobb och en hög position kan det såklart hända att du får söka dig till Stockholm eller annan storstad.

Sköt vila, hälsa och kost

Det här kan låta något klyschigt, men med de stora fördelar som det ger dig kan det mycket väl öka dina chanser till en befordran. Sköter du sömnen, kosten och tränar regelbundet menar många studier att du blir mer stresstålig. Stresstålighet är som bekant en mycket eftersträvansvärd – om inte helt nödvändig – egenskap för att lyckas som chef på en hög position.

3 Nov 2017