Därför ökar behovet av ekologiska hus

När människan fortsätter att använda jordens resurser och bygga nya hus är det viktigt att ha ett hållbarhetstänk i fokus. Ekologiska hus kan mycket väl vara normen för framtidens byggen.

Rent krasst är vi för många människor på jorden. Eller det är snarare så att vi bor väldigt koncentrerat på begränsade ytor. Det tär på jordens resurser. År 2021 hade människan gjort slut på jordens förnybara källor för året redan i slutet av juli. Det är dock inte kört. Det finns vissa saker du kan påverka själv. Som till exempel hur du bor. Du måste inte bo i ett resurskrävande hus med träslag från skövlade skogar i Amazonas .Som fraktats hit från andra sidan jorden. Du kan välja att bygga ett ekologiskt hus istället. Då bor du i ett hus med väggar och tak som består av både miljövänligt och organiskt material. Utan att göra avkall på inomhusklimatet, även på längre sikt.

Ekologiska hus med bekvämligheter

Vi har trots allt bara en planet. Där ska du bo. Men du ska också bo i ett hus. En hydda du byggt i skogen av lera och med skogens egna träd är antagligen också en definition på ett ekologiskt hus. Men att bo i ett ekologiskt hus innebär inte att du behöver gör avkall på normala bekvämligheter. Du behöver inte bo i ett trångt utrymme utan elektricitet och rinnande vatten likt Unabombaren gjorde. Du kan bygga hus på ett klimatsmart sätt ändå. Det gäller bara att söka upp rätt alternativ.

11 Aug 2021