Då behöver du anlita en VVS-firma

När ska man egentligen rirörmokare, vvsnga in en VVS-firma? Och vad kan man göra själv? Klart är att många föredrar att ta i tag med problemen på egen hand, om man nu kan. Det är ett sätt att spara pengar, och det kan faktiskt till och med vara ett roligt projekt (enligt vissa, åtminstone). Dessutom är det en ganska skön känsla att veta att man kan ta hand om diverse problem i hemmet, och lösa dem på egen hand.

Å andra sidan är risken större att något går fel, och det kan också vara möjligt att man helt enkelt inte är händig nog att åtgärda en del svårare problem. Det här leder inte bara till att du sliter ditt hår, utan kan i värsta fall leda till att problemen förvärras. Ännu mer olyckligt vore om fuktskador skulle åsamkas, vilket kan leda till kostsamma och omfattande renoveringar.

Det är upp till dig att göra en bedömning av huruvida du är kapabel att lösa problemet eller inte. De flesta enklare VVS-arbeten får göras på egen hand (att jämföra med till exempel elarbeten, där endast enklare uppgifter får utföras av lekmän). Undantag finns givetvis, och om olyckan skulle vara framme finns en risk att ditt försäkringsbolag inte är särskilt pigga på att betala ut några pengar – om arbetet inte är fackmannamässigt utfört, alltså.

Även om du inte har någon erfarenhet finns det arbeten som du kan utföra själv. Faktum är att många vanligt förekommande problem – till exempel en läckande kran eller stopp i avloppet – ofta kan utföras av hemmafixare, även om man inte är den mest händige i kvarteret. Ska man ge sig på dessa arbeten själv är det naturligtvis av vikt att man ser till att ha rätt verktyg och på förhand noggrant kolla upp hur jobbet ska utföras.

Åtar du dig ett mer komplext arbete är det bra att ha en VVS-firma i back-up. Om du bor i en större stad som till exempel Stockholm, Göteborg eller Malmö (dock särskilt Stockholm) har du troligtvis en hel del olika aktörer att välja mellan. En enkel sökning på nätet, till exempel i stil med ”VVS-firma Stockholm” kommer att ge dig en hel del relevanta träffar. stockholmvvs.com är en firma med goda rekommendationer och höga betyg från kunderna .

Men det är sällan klokt att bara ta första bästa. Se till att kontakta flera av de VVS-firmor som dyker upp, i Stockholm i det här fallet, och be om offerter. Det kan skilja sig ganska rejält åt mellan olika firmor. Se till att titta på vad som faktiskt ingår, och inte bara slutpriset. Var noggrann med att ge VVS-firman så detaljerade uppgifter om uppdraget som möjligt. Chansen är då större att de kan ge en offert som faktiskt stämmer överens med verkligheten. De flesta har kanske hört en skräckhistoria om hur fakturan har saltats i arbetets slutskede. En åtgärd för att undvika detta är att fästa så mycket som möjligt på papper innan. Att skriva ett avtal, helt enkelt.

3 Apr 2019