Byggvärme gör det möjligt att bygga under vintern

Vissa byggmaterial kräver en viss temperatur och med byggvärme kan man bygga även när det är kallt ute. Här kommer några användbara tips och råd om byggvärme.

Skulle man bara kunna bygga under sommarhalvåret skulle det ta flera år att uppföra en byggnad. Genom att använda sig av byggvärme kan man bygga och renovera även under de kalla månaderna. Många materials värsta fiende är annars hög luftfuktighet och kyla. Framförallt är det betong som behöver rätt temperatur för att kunna härda ordentligt. Är det för kallt gör vattnet i betongen att materialet i stället fryser.

Då byggvärme är en viktig förutsättning för att man över huvud taget ska kunna bygga när det är kallt bör man ta med det i planeringen redan från början. Det bästa brukar vara att ta hjälp av ett företag som är specialiserat på byggvärme. Då får man hjälp med att hitta det system som passar bygget bäst.

Byggvärme handlar också om säkerhet för dem som ska utföra jobbet

Byggvärme handlar inte bara om att skydda bygget och de material som används. De som arbetar på bygget måste kunna göra detta under bra och säkra förhållanden. Är det kallt och halt ökar risken för allvarliga olyckor. Med effektiv byggvärme får byggjobbarna en bättre arbetsmiljö. Men då kylan snabbt kan slå till gäller det att vara väl förberedd och ha en lösning på plats innan temperaturen börjar sjunka.

En enkel lösning är byggvärme med pellets. Det är dessutom en effektiv och förnyelsebar energikälla. Det bästa är att välja en leverantör som erbjuder ett komplett paket och som även installerar och ser till att systemet fungerar. Men även servar och underhåller det under själva byggtiden. Det kan löna sig att ta in flera offerter och jämföra priser mellan olika företag.

6 Dec 2023