Byggnadsställningar

Byggnadsställningar som håller höga krav enligt lagstiftning samt kan uppföras professionellt i rätt tid är viktigt. Byggnadsställningar kräver så klart certifierade utförare.

Byggnadsställningar finns det behov av vid många former av nybyggnation, renoveringar, målning, fasad- och fönsterarbeten, för att nämna några. Lagkraven kring byggnadsställningar är väldigt hårda och kräver certifierade utförare. Förutom den uppenbara risken för personskador vid felaktigt utförd byggnation kan dryga böter utfärdas för brott mot lagkraven.

Dessa krav gäller vid professionellt arbete. Är du är privatperson så är det samma krav ifall att du anlitar hantverkare. Att bygga byggställningar är ett fysiskt tungt arbete som kräver noggrannhet och är inget för den höjdrädde att ge sig på.

Det vanligaste är att hyra in både utförare och byggnadsställningar, så vidare du inte driver en egen byggfirma. Uthyrning av byggnadsställningar görs till både företag och privatpersoner. För privatpersoner så kan det vara intressant att denna tjänst går under ROT och ger skatteavdrag på fakturan.

Alternativ och lämplighet

Beroende på höjd och vilket jobb som ska utföras finns det även alternativ till byggnadsställningar. Är underlaget någorlunda plant och du inte behöver komma upp för högt kan en rullvagn vara ett alternativ.

Om du ska göra ett arbete på en specifik plats och inte behöver nå alla ytor på fasaden så kan en saxlift eller en teleskoptruck fungera istället. Men i alla andra fall så brukar en byggnadsställning vara det bästa alternativet. Stege är sällan ett bra alternativ, olyckor sker ofta när det är “jag ska bara” som inleder resan till sjukhuset helt i onödan. Läs mer om byggnadsställningar byggnadsställningar.net 

23 Jun 2021