Byggnadssmide kan förgylla ett gammalt hus

De ville göra en pietetsfull renovering av det gamla huset. Det var viktigt att den gamla stilen behölls. Trappräcke i byggnadssmide var därför en självklarhet.

Det gamla huset som Linus och Emma hade köpt hade varit i stort behov av renovering. Men det hade varit en del av planen – att de skulle göra det mesta arbetet på fritiden, innan de skaffade barn och blev upptagna med annat. Det hade de också gjort. De vågade knappt försöka summera all tid som de lagt på huset de senaste två åren.

Men nu började det äntligen se ut precis som de ville ha det. Invändigt var de faktiskt klara, så när som på några lister som saknades här och var. Utvändigt var det nödvändigaste gjort, det som behövdes för att huset inte skulle ta skada av väder och vind.

Byggnadssmide för den rätta karaktären

Nu var det dags att ge utsidan den karaktär som de ville ha. Det var viktigt för dem att behålla en stil som stämde med vad som hade gällt när huset byggdes en gång i tiden. En detalj som de ville få rätt på var den stora trappan vid husets huvudentré mitt på framsidan. Den behövde smidesräcken för att komma helt till sin rätt.

Därför vände de sig till en firma som sysslade med byggnadssmide. De visade några foton på andra hus som hade den typ av räcken som de var ute efter. “Inga problem”, sa smeden. “Det fixar vi lätt. Era nya räcken kommer att bli som ett smycke på huset.”

28 Feb 2023