Brandskyddsmålning - ett sätt att hindra spridning

Den värsta mardrömmen för många är att befinna sig i en byggnad där en brand bryter ut. Hur ska man kunna skydda sig om det börjar brinna på arbetsplatsen, i en butik - eller i exempelvis en galleria? I Sverige har vi tydliga regler gällande brandsäkerhet och där även exempelvis arbetsplatser också har löpande utbildning av sin personal - och där det finns en plan för hur man ska agera om en brand bryter ut.

Vi ligger som land långt fram i dessa frågor, men det finns ändå väldigt mycket kvar att göra. I samband med att nya innovationer och ny teknik presenteras så ökar också säkerheten.

Ett exempel på detta handlar om brandskyddsmålning och den trygghet som en sådan för med sig. Brandskyddsmålning är en detalj som kan rädda liv och egendom - och det handlar heller inte om något större projekt eller en högre kostnad att applicera den på de tydliga riskområden som finns i en fastighet eller en byggnad.

Brandskyddsmålning håller materialet intakt

I Sverige har vi en förkärlek för att använda oss av stål i samband med större byggnationer. Stål som material har enorma fördelar. Det är billigt, det klarar en enorm tyngd, det är enkelt att arbeta med och det har en lång livslängd.

Den stora nackdelen handlar emellertid om stålets oförmåga att hantera hetta. Redan vid 500 grader kan man se att styrkan och bärigheten börjar avta - och detta är givetvis en oroande faktor om en brand bryter ut. Har du någon gång sett hur en byggnad kollapsat i samband med en brand så är detta förmodligen den bakomliggande orsaken.

Genom en brandskyddsmålning - som sker med en unik typ av färg som sväller och skyddar stålet - så behåller materialet sin styrka även vid extrema temperaturer. En brandskyddsmålning förhindrar en kollaps - samtidigt som den också förhindrar elden från att sprida sig från ett rum till ett annat, eller från en våning till nästa. Det handlar om en relativt billig investering som i slutändan kan rädda liv.

21 Jan 2024