Bergsprängning underlättar vid byggnationer

Det är med hjälp av bergsprängning som det går att få ett fungerande nätverk av vägar och järnvägar. Men bergsprängning är även viktigt vid byggarbeten.

Med hjälp av bergsprängning går det att skapa förutsättningar för byggnationer på ett helt annat sätt än om det inte hade funnits tillgängligt. Tänk vilken tid det hade kunnat ta ifall berg skulle hanteras med hjälp av något verktyg, i synnerhet om det handlar om större mängder berg som ska tas bort. Och dessutom, vilka ökade kostnader som det skulle innebära att arbeta på detta sätt.

Men en bergsprängning ser inte längre ut som den gör på vissa äldre filmer. Det är inte sprängladdningar som sätts in i skrevor i berget, med ledningar som går till en mackapär som ska styra när det är dags att spränga. Där personalen får ducka bakom ett skydd och stenar far omkring helt vilt i luften. Åtföljda av ett stort moln av rök och damm som var ohälsosamt och där stenar kunde trilla ner och orsaka skada.

Boka en bergsprängning

När du bokar experter på bergsprängning till ditt uppdrag så kommer du få vara med om en intressant och säker resa. Idag finns det alla möjliga hjälpmedel och förberedande åtgärder som man använder vid en bergsprängning. Det kan gälla geotekniska undersökningar som tar reda på hur berget ser ut, med eventuella fickor och liknande, och hur själva processen med att spränga ska gå till.

Själva sprängningen är också mycket städad och enkel. Det placeras precis som förr ut ett sprängmedel men det styrs numera med hjälp av en fjärrkontroll. Hela området som ska sprängas täcks även av en slags mattor som hindrar sten och damm från att spridas helt utan kontroll. Och alltsammans är noga kontrollerat och övervakat av flera olika personer som har olika slags funktioner.

9 Feb 2024