Behov av takläggare i Stockholm

Det finns några branscher och yrken där man ser att återväxten kontra de som närmar sig pensionsåldern inte riktigt går ihop. Menas med detta – yrken där flera personer inom kort kommer att pensioneras och där tomrummet efter dessa inte kommer att fyllas då färre personer valt att utbilda sig inom yrket i fråga. Det som fått mest uppmärksamhet i media gäller läraryrket och där tar man till alla möjliga medel för att göra yrket mer attraktivt att söka.

Senast kom bland annat ett förslag från vår statsminister att lönerna måste höjas radikalt för att locka nya sökande. Om detta är rätt väg att gå är svårt att sia om – men klart står i allafall att detta inte enbart är exkluderat till läraryrket och även om denna profession är viktig så innebär en sådan uttala löneökning att alla andra – återigen hamnar i skuggan.

Det finns nämligen andra yrken där samma akuta brist finns, men förmodligen beror det på att dessa inte ingår i den akademiska cirkeln och därför hamnar i en slags skugga från media. Exempel på ett sådant yrke är takläggare och detta kommer att synas i framtiden – särsklit då i större städer där man bygger mycket och dit vi således får räkna Stockholm som det tydligaste exemplet.

Fokus på lärare gör att andra yrken glöms bort

Att Stockholm expanderar så pass mycket som staden gör – både befolknings- och byggnadsmässigt – gör att behovet efter skickliga yrkesmän inom byggsektorn redan nu är stort och att då det gäller exempelvis takläggare kommer att bli väldigt påtaglig i framtiden. Plåtslagare är även det en yrkesgrupp vars påfyllnad underifrån är klen och på samma sätt som då det gäller takläggare så kommer detta att få stora konsekvenser då det kommer till rena nybyggnationer i Stockholm.

Det som klädsamt vore att föredra är att det någon gång kanske även kunde inkluderas andra yrken än lärare då man talar om pension och återväxt och även om läraryrket är väldigt viktigt så kan man inte säga att det är viktigare än vad något annat är. På sätt och viss så måste man även se nackdelarna som en brist på takläggare och plåtslagare för med sig och kanske även inse att alla ungdomar inte har den där akademiska ådran som trots allt krävs för att utbilda sig till lärare. Även de som är lagda mer åt det praktiska hållet ska veta att det finns en framtid inom yrkeslivet även för dem och vi hoppas att detta kan uppmärksammas mer i framtiden. Man ska här veta att fackförbund jobbar hårt med frågorna men att det fortfarande finns mer att kräva.

Nästa gång Statsministern orerar om höjda lärarlöner så kanske han även kan lägga in en liten fotnot om att det även finns andra yrken som inom kort står inför en stor kris på grund av ett högt antal av framtida pensionärer och kanske även peka på att en höjning av lönerna för exempelvis en takläggare i Stockholm även de är planerade.

Här kan du läsa mer om takläggning.

4 Apr 2017