Bättre klimat med ventilation i Stockholm

Det behövs bra ventilation i Stockholm. Luftväxling ska inte märkas men hur den fungerar har stor inverkan på inomhusklimat och människors välmående. Det finns också pengar att spara.

I en fastighet är ventilationen alltid den tysta bakgrundsfaktor som avgör om inomhusklimatet är perfekt eller enbart acceptabelt. Alternativet “underkänt” är inget man ska behöva ha med i beräkningen. I alla fastigheter utom rena privatbostäder finns bestämmelser om obligatoriska OVK-besiktningar som ska genomföras med jämna mellanrum.

Som privatperson bör man naturligtvis också måna om ventilationen - minst lika mycket som förvaltare av hyresfastigheter, skolor eller andra offentliga lokaler. Hemmet är den plats där vi tillbringar mest tid - förhoppningsvis - och det är självklart så att det är viktigt hur luften är. Finns det föroreningar och vilka? Är kanaler rensade så luftväxlingen kan ske obehindrat?

Ekonomi och ventilation

Många hushåll väljer att iallafall delvis förlita sig på luftvärmepumpar av olika slag för uppvärmning och luftväxling. Det är ett utmärkt val med tanke på både funktion och ekonomi. Väljer man en luft-luftvärmepump kan den också användas som AC under årets varma månader. Gemensamt för alla typer av ventilation är nödvändigheten av korrekt service för optimal funktion.

En fungerande och modern ventilation som servas regelbundet sänker elkostnaderna för en fastighet rejält. Man kan bli förbluffad, på ett inte så positivt sätt, om man får se vad mycket skräp som avlägsnas ur en anläggning vid rengöring. Samarbete med en ventilationsfirma med rätt kompetens och samarbetsförmåga gör livet som fastighetsägare både bättre och billigare. Läs mer om ventilation på den här hemsidan: https://www.ventilationstockholm.nu/

17 Feb 2022