Att tänka på när du målar olika tak

För den som tänker ta tagtakmålning i takmålning på sin fastighet så finns det flera saker att tänka på. Alla tak har inte samma förutsättningar utan varje underlag har sitt behov av behandling och förarbete. Vi ska gå igenom några olika sorters tak och vad man bör tänka på när man målar dem.

Betongpannor

Det har funnits perioder då i stort sett alla tak skulle läggas med betongpannor och bland annat i Stockholm kan man se långa rader med tak i samma stil. Du målar betongpannorna för att minska risken att mossa bildas och utsätter taket för fukt. Därmed ökar livslängden på taket så att det inte behöver bytas lika fort. När du ska göra en takmålning och har betongpannor att jobba med så kan det vara klokt att göra några grundläggande saker.

  1. Tvätta taket innan du målar det för att få bort smuts och annat så att färgen fäster bättre.

  2. Använd färg som är tänkt för just betongpannor. Det som kallas för betongtaksfärg eller betongfärg.

Plåttak

Stora fastighetsägare som förvaltar många lägenheter kan ofta ha byggt alla sina hus med plåttak. Även den som har ett eget hus har oftast delar av taket i plåt som behöver målas och fräschas upp då och då. För den som ska måla sitt plåttak så finns även här ett antal moment att göra innan man kan börja måla taket.

  1. Tvätta gärna taket så att det är rent och fritt från smuts, löv och annat som kan förstöra vid målning.

  2. För just plåttak så är det bra att använda ett avfettningsmedel på taket som får behandla innan det är dags att måla.

  3. Måla med färg som används speciellt för plåttak, så kallad plåttaksfärg.

Om du inte vill måla själv?

Takmålning kan tära rejält på krafterna och ta en hel del tid vilket gör att många tar hjälp av hantverkare för den renoveringen.

I Stockholm och många andra städer finns det företag som är specialiserade på att måla och behandla just plåttak vilka kan vara bra att ta hjälp av. Det finns också de som har valt att fokusera på takpannor men sen kan det räcka gott med en hantverkare som kan tak i största allmänhet. Har man arbetat ett par år med takrenovering så har man troligen stött på många olika varianter.

Kostnaden för att ta hjälp med att måla taket

Att anlita någon för att måla taket är såklart inte gratis och det är alltid klokt att ta in både en och två offerter innan man tackar ja till en leverantör. Men för att ge en rättvis bild av kostnaden så ska man väga in hur lång tid det skulle ta att göra hela jobbet själv. Förutom tidsaspekten så är också alternativkostnaden för en semestervecka något som bör vägas in i kalkylen. Oavsett om du väljer att måla taket själv eller anlita hjälp så är det alltid bra att vara påläst innan ni sätter igång.

Läs mer om takmålning. 

30 Sep 2018