Att jobba inom bygg – olika inriktningar

Arbetar man på en byggfirma gör man jobb som består. Efter en slutförd arbetsdag ser man tydligt vad man har gjort och åstadkommit, vilket många anser vara en charm inom branschen. Efter ett slutfört projekt är den här känslan särskilt tydlig. Arbetar man på byggfirma kan bygga allt från gallerior, skolor och bostäder, till järnvägar, broar och hamnar.

Jobbar man inom bygg och anläggning finns det många olika roller man kan ha. För att ett byggprojekt ska kunna genomföras krävs det många olika människor med olika typer av kompetens. Till exempel kan det krävas kranförar, betongarbetare och brunnsborrare.

Kranförare

De flesta är nog ungefärligt bekanta med vad en kranförare gör. Bor man i en större stad där det byggs mycket, Stockholm till exempel, ser man dessutom sannolikt lyftkranar och byggarbetsplatser nästan dagligen.

Dock finns det flera olika typer av kranar, där alla har olika syften och användningsområden. En kranförare kan ofta hantera flera olika sorters maskiner och kallas även för maskinförare i vissa sammanhang. En kranförare sitter ibland uppe i krantornet i en hytt, och ibland på marken med en fjärrkontroll.

Betongarbetare

Betongarbetare är en vanlig yrkesgrupp att se hos en byggfirma. Precis som namnet antyder arbetar de med att armera, gjuta, bygga former och efterbehandla konstruktioner av betong. Vanligt är att man arbetar med bostadsbyggande, anläggning av vägar och med broar.

Betongen levereras som regel färdigblandad, i en roterande maskin, till olika byggarbetsplatser. Lastbilar som levererar detta är vanliga att stöta på i trafiken, främst i större städer med många verksamma byggfirmor (Stockholm eller Göteborg bl.a.). Det blir dock allt vanligare att färdiga betongbitar tillverkas på förhand i fabrik innan det levereras. En betongarbetares uppgift är då att montera och sätta fast dessa på sin rätta plats.

Den som vill bli betongarbetare har goda möjligheter till jobb enligt Arbetsförmedlingen. I hela landet, inkluderat Stockholm, Göteborg och Malmö, bedöms konkurrensen om jobben vara ”mycket liten”. Undantaget är Lappland, där konkurrensen istället bedöms vara ”liten”.

Brunnsborrare

Vid större projekt kan en byggfirma välja att anlita en brunnsborrare. En brunnsborrare jobbar med att borra brunnar för exempelvis dricksvatten eller utvinning av värme. Som många andra byggrelaterade jobb är det ett ganska fysiskt krävande arbete. Dock finns det många olika redskap och hjälpmedel som gör arbetet betydligt enklare än vad det hade varit utan dessa.

Som brunnsborrare gäller det att kunna fatta goda beslut. Varje enskild plats där en brunn ska sitta har sina egna förutsättningar, och det är upp till brunnsborraren att hitta lösningar som passar till olika brunnar.

Arbetsmarknaden inom bygg

Den som vill jobba på en byggfirma kan glädja sig åt en god arbetsmarknad. Som nämnt ovan, bedöms läget vara mycket gott för betongarbetare i hela landet. Betongarbetare är inte den enda yrkesgrupp som det finns en stor efterfrågan på, utan den här trenden går i princip genom hela byggbranschen. Att det finns en sådan stor efterfrågan beror inte minst på det ökade bostadsbygget (kanske framförallt i Stockholm).

Här finns ett exempel på en byggfirma som du kan höra dig för hos om ett eventuellt arbete.

29 Mar 2017