Arbeta som låssmed – stor stad vs liten stad

Yrket låssmed har funnits sedan länge tillbaka men har förändrats en hel del under dom senare åren. Efterfrågan på moderna och tekniska lösningar har blivit större och hela branschen har utvecklats. Det kan även skilja sig en del beroende på om man är verksam i en stor eller liten stad eftersom både utbudet, efterfrågan och konkurrensen är större ju fler invånare och företag det finns. I Stockholm finns mängder av verksamma låssmeder, både på centrala Östermalm och en bit utanför tullarna, medan det i en mindre stad kanske bara finns en enda att konkurrera med. 

Utbud

Letar man efter en låssmed i Stockholmsområdet kommer man märka att det finns väldigt många firmor. Oavsett om man befinner sig på Östermalm eller något annat specifikt område så brukar man kunna hitta någon i närheten. Är man däremot på jakt efter verksamma låssmeder i en mindre stad finns ett betydligt mindre utbud med kanske bara en eller två verksamma firmor, så utbudet kan alltså skilja sig ganska rejält beroende på var man bor. 

Efterfrågan 

Precis som i dom flesta branscher finns en större efterfrågan där det finns fler invånare. Detta faller sig såklart naturligt men det kan vara något att ha i åtanke om man själv vill arbeta som just låssmed. Efterfrågan gäller inte bara själva smeden i sig utan också vilka tjänster dom kan erbjuda. Idag finns som tidigare nämnt en hel del tekniska lösningar, så som passage- och larmsystem som ofta används av företagare och det är möjligt att den som arbetar i en storstad har mer varierande arbetsdagar än den som arbetar på en lite ort. 

Konkurrens 

Utbud, efterfrågan och konkurrens går hand i hand med varandra. I Stockholm är både utbudet och efterfrågan stor men lika så konkurrensen. Här finns flera verksamma både på Östermalm och i andra delar och det kan vara svårt att hitta ett område där det inte redan finns verksamma. Konkurrens behöver dock inte nödvändigtvis vara dåligt men det kan vara bra att kunna erbjuda något som andra inte kan. Man bör också fundera på om man ska arbeta över hela staden och räkna med mycket restid eller om man ska hålla sig inom ett område, exempelvis just Östermalm. 

Att arbeta som låssmed innebär att man ägnar sig åt ett hantverkaryrke. Man jobbar mycket med händerna och träffar kunder av alla dess slag för att vara behjälplig när dom har problem med dörrar, nycklar och lås. På det stora hela innebär yrket såklart samma sak för alla verksamma men eftersom efterfrågan styr så mycket ser det ofta annorlunda ut i olika städer. Det kan vara minst lika svårt att starta upp en firma som låssmed i en liten stad där det i dagsläget bara finns en verksam eftersom efterfrågan är mindre, som att starta upp något i en konkurrenskraftig storstad. Det gäller som tidigare nämnt att kunna erbjuda något unikt, samt skaffa sig ett bra rykte bland kunder och konsumenter. 

Läs mer om låssmed här: https://www.lassmedostermalm.nu/

22 Oct 2019