Arbeta med fönster!

Väljer man yrket att arbeta som glasmästare är det ett ganska så varierat arbete. Det krävs att man känner till och förstår hur glas fungera. Det händer mycket på området när det kommer till fönster med den nya teknik som numera finns. Som glasmästare kan man arbeta med fönster inom vitt skilda områden. Fönster finns ju numera både i bilar, fasader och i fastigheter och bör därför ha olika egenskaper för att passa i just det sammanhang där de behövs.

Glas i fastigheter

Numera ser man glas i inredningar på annat sätt än förut, Här kan man se glas som väggar, som rumsavdelare, som skydd i uterum och i entréer. Som glasmästar använder man sig av olika skärtekniker inte helt ovanligt kan man skära i glaset och monterar det i en dörr eller fönster. Som glasmästare kan man härda glaset så att det klarar av påfrestningar av olika slag. Man kan tillverka skottsäkra glas, inbrottsskyddande glas, bullerskyddande glas, köldisolerande glas, fönstertvättande glas och många andra egenskaper som tänkas kan i fönster.

Solskyddande glas

Här finns det olika mer eller mindre solskyddande glas. Fönster med lågt U-värde innebär en god isolering med minskad energianvändning som följd och högre yttermperatur på innerglaset som ger att det blir mindre kallras och strålning då man värmer upp bostäderna. Ett annat sätt att skydda fönster med solskydd är att ha ett lågt g-värde, alltså så att en låg andel av solenergi kommer in genom fönstret.

Brandskydd av fönster

Det finns fönster som har brandskydd, vilket gör att de inte antänds och heller inte spricker på samma sätt som andra fönster vid höga temperaturer. Som framgår kan man arbeta med olika slags fönster. Fönster som är underhållsfria, fönster för tak och som släpper in mer av dagsljuset. 

Framtidens arbete som glasmästare

Man kan arbeta antingen i fönsterfabrik eller hos en leverantör av fönster och arbetar få mot kunder, installerar dem, renoverar fönster och arbetar med service av fönster. Lönen för glasmästare är relativt god och det finns mycket jobb i framtiden. Här finns det många bra alternativ för dem som så önskar. Det finns inga indikationer på att arbeten inom glasmästeri kommer att minska i framtiden. Utbildning till glasmästare – de flesta som blir glasmästare går en gymnasieutbildning som sträcker sig för tre år. Man kan även arbeta som lärling och på den vägen lära sig glasmästaryrket. Läs mer om yrket som glasmästare och hur företag arbetar som utför fönsterbyte i bostadsrättsföreningar på: https://www.fönsterbytebrf.se.

23 Apr 2019