Arbeta med asfalt – ett hett jobb

Funderar du på att arbeta med vägbyggen. De flesta som arbetar med väg och byggen utbildar sig på något av landets gymnasier, på byggprogrammet. Efter gymnasiets treåriga program kan man vidareutbilda sig inom Arbete på väg – om hur man kär trafiksäkert på underlag när man bygger vägar. Man kan även gå en Komvux-utbildning och itbilda sig till anläggningsarbetare. Då arbetar man med att bygga vägar, vägar, broar och park- eller trädgårdsanläggningar. De flesta brukar rikta in sig på att enbart arbeta med vägar, eller utemiljöer, eller stenläggningar.

Arbeta med vägbyggen innebär ofta intensiva jobbperioder

Många som arbetar enbart med vägar, kan jobba månader i sträck med en enda väg. Då arbetar de intensivt och nästan dygnet runt. Sedan är de lediga några månader, tills de tar sig an nästa vägbygge. Många gångar flyttar man runt och arbetar på olika håll i Sverige, eller i andra länder. Har man en gång börjat arbeta med det, får man ofta förfrågan att arbeta med samma kolleger, men på andra vägbyggen i andra länder och ställen. Särskilt gäller detta om man arbetar med stora vägar och broar. Det är sällan en och samma stad bygger så stora vägar under en sammanhållen tid och under flera år.

Att arbeta med asfalt är hett

Ska man arbeta med asfalt, måste man arbeta med heta arbeten, då asfalten måste hettas upp för att man ska kunna arbeta med den. Arbetar man med asfalten har man stora maskiner som håller asfalten varm tills man lägger asfalten på vägen. Man arbetar med asfalten medan den håller den höga temperaturen. Sedan kommer en vält och plattar till asfalten. Innan dess måste man arbeta med själva asfalten innan det går att platta till den. När det väl är platt, går det inte att riva upp och göra om arbetet. Innan välten kommer måste asfalten ligga rätt. Det är det asfalterare gör.

Asfalten är inte längre miljöfarlig

Förut lade man tjära i asfalt, vilket gjorde den miljöovänlig och farlig för dem som arbetade med den. Det har man inte längre. Det man blandar med stenarna till asfalten, är bitumen, som man numera blandar med gummi. Ett tag blandade man i betong för att få en mer porös asfalt, som var bullerdämpande, men betongen gjorde att asfalten föll sönder. Därför har man använt sig mer av gummi i asfalten. Asfalten måste inte värmas upp, numera kan man tillverka asfalt med en emulsion som fördelar bindemedlet i små droppar med vatten.

Av naturliga skäl förekommer de flesta asfaltarbeten i Stockholm, landets största stad. Vill man arbeta med asfalt är det i Stockholm de mesta arbeten finns. Läs mer om arbeten med asfalt i Stockholm.

9 Sep 2018