Är radon ett problem i Sverige?

Man räknar från Strålsäkerhetsmyndighetens sida med att det i Sverige finns ungefär 400.000 bostäder som har för höga halter av radon. Det riktmärke man ska förhålla sig till ligger på 200 bq/meter3 och allt över detta anses som farligt. Man ska dock veta att det inte är farligt att vistas en kortare period i ett hus med för höga radonhalter – det handlar om en fara att bo i ett sådant under en längre tid. Något som – tyvärr – många gör/har gjort och som kan få fruktansvärda konsekvenser. Radon är nämligen den näst största orsaken till lungcancer – efter cigaretter – och därför bör man vidta åtgärder för att se vilken status gällande radon man har i sin bostad. 

Första steget är att mäta halterna av radon; något som sker under två månader och där man via små dosor får fram ett exakt resultat. Skulle det vara för höga radonvärden så är det dags för en radonsanering 

Det man ska veta är att det går att få ner för höga värden av radon och att det heller inte behöver handla om något större ingrepp. Det första steget är att man mäter – i olika rum – om hur halterna ser ut. En mätning som ska ske under den så kallade eldningsperioden - mellan oktober och april – och där minst två månader är att rekommendera. Ju längre mätdosorna ligger kvar – desto säkrare blir också resultatet. Om det skulle vara så att ditt hus är drabbat och att du har för höga radonhalter så kommer då nästa steg: att genomföra en radonsanering

Två vanliga orsaker som kräver en radonsanering

Det finns primärt två stycken källor till att radon avges. Ett tredje handlar om vatten - men då de flesta hushåll är knutna till det kommunala vattennätet så brukar detta vara ett mindre vanligt förekommande problem. Vi ska tillägga att en radonsanering gällande vatten går ut på att man luftar vattnet med hjälp av en radonavskiljare. 

Markradon eller radon från byggmaterial – blåbetong – är vanligare och en radonsanering vid sådana läckage kan te sig lite annorlunda. Dels så måste man utgå från vilka värden som finns och dels så måste man – baserat på dessa värden – hitta en metod inom radonsanering som är effektiv – men utan att den kostar för mycket. 

Ett exempel på en prisvärd radonsanering är att måla om en vägg av blåbetong; ytbehandlingen stoppar upp läckaget och sänker halterna. Detsamma kan sägas om att montera in spaltventiler i fönsterkarmarna och därmed öka luftflödet. Ett tredje alternativ är att montera in till- och frånluftssystem i bostaden – något som är lite dyrare än de två tidigare nämnda. 

Det går att sänka radonhalterna även med mindre ingrepp. Du som husägare ska inte betala för mycket pengar i onödan. Se till att välja ett företag med stor erfarenhet av radonsanering 

I många fall så använder man dock – vid en radonsanering – en radonsug som i kombination med någon annan lösning (exempelvis till- och frånluftssystem eller genom att täta bottenplattan på huset) ger bäst effekt. Men, det blir också dyrast. Vårt råd är att man anlitar ett företag som har god vana av radonsanering och som kan prova flera alternativ innan man, så att säga, ger sig. 

Det går att få ner halterna även med mindre ingrepp och du som husägare ska inte behöva betala för mycket pengar i onödan. Undersök noggrant innan du bestämmer dig för ett företag inom radonsanering. 

15 Jan 2018